Riksbanken anordnar miljökonferens 

Sveriges Riksbank och Sustainable Finance Lab kommer att hålla en konferens på temat “Klimatförändringar och det finansiella systemet: Utmaningar och möjligheter för centralbanker”. Konferensen sker på Sveriges Riksbank den 2-3 maj 2023. 

Konferensen kommer att ha Steven Ongena från universitetet i Zürich, Laura Starks på University of Texas at Austin samt en paneldiskussion med Anna Breman från Sveriges Riksbank, John Hassler på IIES och Stockholms universitet samt och Glenn Rudebusch från Brookings Institution. Moderator är Nicoletta Batini (IMF).

Deltagande i konferensen sker endast genom inbjudan men den kommer att livesändas online för en bredare publik. Konferensen kommer att ta upp forskning kring ekonomi och klimatförändringar med fokus på finansiella systemet och dess relationer, inklusive penningpolitik och finansiell reglering.

I förväg har forskare och andra med rätt åsikter kunna skicka in forskningspapper inom områdena klimatrelaterade risker för finansiell stabilitet, klimatförändringar och penning- eller makroprudentiell politik, globala konsekvenser av klimatrelaterade risker och politiska samordning, samt finansiell påverkan av gröna obligationer. 

Konferensen inkluderar också paneler om finansiering av gröna investeringar och kombinationen av offentlig och privat finansiering av dessa.

 

Se mer på Riksbankens hemsida.