Rekordhöga avgifter

Transaktionsavgifterna att skicka bitcoin har nått de högsta nivåerna på ungefär två år, vilket har påverkat många användare i framförallt Afrika. För att undvika höga avgifter flyttar allt fler användare i Afrika till Lightning-nätverket och stablecoins. 

Lightning-nätverket är ett lager som byggts på bitcoin-nätverket för att göra snabba och billiga transaktioner. På grund av högre avgifter på bitcoins baslager har efterfrågan skiftat från kunder som nu föredrar att utföra transaktioner via stablecoins som USDT och Lightning.

Den dramatiska ökningen av transaktionsavgifterna beror åtminstone delvis på införandet av BRC-20 tokens på Bitcoin-nätverket som möjliggör NFT-liknande transaktioner. Dagliga användare som använder bitcoin som pengar har påverkats. Boende i El Salvador och många länder i Afrika är berodne av bitcoin. Majoriteten av Afrikas befolkning är inte bekant med Lightning-nätverket.

Butiksägare påverkas

Många väntar fortfarande på transaktioner som skulle ha verifierats för flera dagar sedan. Detta kan leda till mindre decentralisering av nätverket och en ökad centralisering på andralagerslösningar. Även de som redan använder Lightning-nätverket har stött på problem med att transaktioner fastnat i mempool. 

Trots alla dessa problem ser många i Afrika denna avgiftshöjning som en möjlig fördel för ökad adoption av bitcoin, eftersom den främjar skiftet mot integration med Lightning-nätverket och andra lösningar, uppger Coindesk.