Regleringshot och coronavirus möjliga orsaker till prisfall

Bilder: Wikimedia Commons

Förra veckan uttalade den före detta amerikanska presidentkandidaten Hillary Clinton att Bitcoin är ett reellt hot mot dollarns status som världsreservvaluta. Hon sade att Bitcoin och kryptovalutor skulle kunna destabilisera hela nationer och orsaka stor skada då länder som Kina och Ryssland enligt henne skulle kunna manipulera Bitcoin. 

Clintons tal i Singapore väckte stor uppmärksamhet och nu, en vecka senare, tycks fler politiker och inflytelserika personer  slutit upp bakom hennes linje att vilja reglera kryptovalutorna hårdare. Bland annat uttalade Bank Of Englands chef Andrew Bailey att Bitcoin är alldeles för volatilt för att fungera som valuta och han menar att El Salvadors befolkning kommer förlora på president Bukeles djärva strategi att göra det till officiell valuta i landet. 

 

Kina och Rysslands roll

Kina tycks dock inte vara så intresserade av Bitcoin i nuläget, inte minst sedan man förbjudit Bitcoin ännu en gång och sett till att avreglera branschen för Bitcoinmining. Den kinesiska regeringen vill istället implementera sin digitala yuan, en digital valuta de själv kontrollerar varje aspekt av.

Ryssland däremot har en mer tillåtande hållning till kryptovaluta och president Vladimir Putin har antytt att kryptovalutor skulle kunna bli ett framtida alternativ för länder som gör globala affärer med varandra. Det skulle vara ett verkligt hot mot dollarn eftersom mycket av den internationella handeln sker dollar. Oljan är t.ex. alltid prissatt i dollar, därför kallas den också petrodollar.

 

Osäkerhet om virus 

Den här typen av diskussioner på hög politisk nivå skapar osäkerhet och skulle kunna förklara en del av det stora prisras vi sett i Bitcoin de senaste dagarna. I kombination med ökad osäkerhet inför en eventuellt ny våg av coronaviruset finns det marknadsaktörer som säljer för att ta hem vinster eller ha likvider vid sidan för att köpa om priset skulle gå ner mer. I mars 2020 skedde ett likvideringsevent, eller svart svan, i samband att Coronapandemin bröt ut och hela världsekonomin skakades om med kraftiga börsfall. 

 

IMF, Internatioella Valutafonden, är inte heller positivt inställda till Bitcoin eller utvecklingen i El Salvador, som är landet som gått längst med sin Bitcoinstrategi.

 

Denna text ska inte ses som finansiell rådgivning. Investering i Bitcoin är förknippad med risk och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

https://cryptopotato.com/hillary-clinton-advocates-for-crypto-regulation-to-protect-dollars-world-reserve-status/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-25/boe-chief-says-el-salvador-s-move-to-adopt-bitcoin-concerning