Ränteoro och omvärldsproblem påverkar Bitcoinkursen

Amerikanska Federal Reserve flaggar för att räntorna kan komma höjas tidigare än man förutspått. Redan i mars ska en eventuell räntehöjning ske, vilket får många investerare att bli mer försiktiga i sitt risktagande.

Bitcoin klassas som en risktillgång och höjda räntor brukar inte gynna dessa tillgångsslag.

Igår den 6 december var dessutom ettårsdagen för stormningen av Capitolium i USA och det har av Demokratiska partiet, Joe Bidens parti, kommit att betecknas som en terroristattack och ett allvarligt hot mot demokratin. Det rådde stor uppmärksamhet och säkerhetspådrag kring ceremonin av årsdagen. 

Kazakstans regering har just avgått och landets internet stängdes ner. Det finns uppgifter om att drygt 10% av Bitcoins totala hashpower skulle finnas i landet och även det kan ha skapat oro på marknaden. I skrivande stund har dock inte Bitcoins hashrate påverkats nämnvärt av nedstängningen

 

Omvärldsfaktorer

Andra faktorer som påverkar såväl börserna som Bitcoin och kryptomarknaden är pandemin. Oro för mer nedstängningar och smittsamheten på nya varianter får marknaden att vackla. Ett oklart framtidsläge och en pandemi utan slutdatum skapar oro som lär pågå under hela 2022.

 

Flash crash

Något som kan få Bitcoin att rasa ännu mer är om en så kallad flash crash skulle triggas. Det sker vanligtvis när stora traders sålt stora mängder Bitcoin, mer än vad marknaden kunnat köpa upp för stunden. Det får priset att sjunka eftersom utbudet är större än efterfrågan. Samtidigt kan det trigga så kallade “stop losses” och traders som ligger långa (spekulerar i prisuppgång) likvideras och deras positioner tvångsförsäljs. Det i sin tur får kursen att sjunka ytterligare när ännu mer Bitcoin kommer ut till försäljning på en redan mättad marknad.

Vanligtvis är dessa flash crashes inget som påverkar Bitcoin på lång sikt förutsatt att inget fundamentalt har ändrats. Många traders brukar se dessa tillfällen som en möjlighet att “köpa dippen”.

 

Hos Btcswe köper du Bitcoin snabbt och billigt.