Ränehöjningarna bromsar in

Igår presenterade Jerome Powell, ordförande för den amerika centralbanken Federal Reserve räntenivån kommande period. De tuffa dubbelhöjningarnas tid är över, eller åtminstone pausade tillfälligt. Nu vill FED vänta och se vad effekten blir. Viss eftersläpning sker och det vore synd att göra för stora förändringar på kort tid innan föregående förändring slagit igenom fullt ut resonerar man. 

Under 2022 skedde flera så kallade dubbel- och trippelhöjningar av räntan. Onsdagens besked var modesta 0,25 procenteneterhers höjning. 

Nu skall FED noga utvärdera konsekvenserna av den lite mindre höjningen och se om inflationen bromsar in ytterligare. 

Som Btcswe News tidigare skrivit kommer inflationen att anses stabiliseras eller sjunka om de nuvarande höga priserna håller i sig eller sjunker en aning. Förenklat kan det sägas att eftersom  inflationen mäts från år till år och jämförs med samma månad föregående år, innebär att t.ex. ett paket kaffe som kostade 35 kronor under 2020, som sedan ökade till 45 kr 2021 för att under 2022 kosta 60 kronor skulle sänkas till 55 kr nu kommer det betyda att inflationen går ner.

Ekonomer och experter tittar nu alltså på dessa prognoser. Det gör att även om inflationen skulle bromsa in en aning har en ny högre prisnivå etablerats på många varor.