Prisbasbeloppet höjs – påverkar alla delar av ekonomin 

Den rekordhöga inflationen innebär att pensioner, studiemedel och vissa bidrag räknas upp. Det är det så kallade prisbasbeloppet som höjs i takt med att inflationen satt sina spår i samhällsekonomin. 

– Det blir skattesänkningar och en del höjda bidrag. Men det blir en eftersläpning om inflationen drar på ännu mer under hösten, det nya gäller först från årsskiftet, säger Madelén Falkenhäll, privatekonom på Swedbank, som räknat på höjningens effekter till Expressen ekonomi.

 

Största höjningen av prisbasbeloppet på 40 år

Nuvarande höjning av prisbasbeloppet är den största på 40 år. Höjningen är från nuvarande 48 300 kr till 52 500 kr. Många taxor och ekonomiska kalkyler i samhället utgår från prisbasbeloppet.

Ett exempel som Madelén Falkenhäll, privatekonom på Swedbank tar upp är att garantipensionen höjs med 850 kr på grund av det höjda prisbasbeloppet. Samtidigt får pensionärerna även 1000 kr extra i pension från augusti. En oväntad konsekvens för bl.a. pensionärerna, som trots mer i inkomst, kan komma att gå back då deras bostadstillägg kan minskas eftersom detta styrs av prisbasbeloppet. 

Studiemedel, både lånedelen och bidragsdelen höjs som en direkt  följd av det ökade prisbasbeloppet, och innebär drygt 1000 kr mer i månaden för studenterna. 

Barnbidrag räknas inte upp däremot och med en inflation på 7 procent får en barnfamilj ökade kostnader med 2500 kr i månaden. 

 

Valet i höst kan påverka

Det kan dock komma nya regler och justeringar inför budgetbeslutet i höst. I synnerhet sedan det är valår och politikerna brukar godhetssignalera genom att lova mer till alla.