Presidentkandidat Kennedy förespråkar bitcoin 

Robert Kennedy Jr., släkting till den mördade president John F. Kennedy, har tidigare meddelat att han ställer upp i det amerikanska presidentvalet. Han har av traditionell media utpekats som både “anti-vaxxare” och konspirationsteoretiker. Nu skall han dessutom tala på den stora Bitcoin Conference i Miami 2023. 

Kennedy hävdar att bitcoin och andra kryptovalutor fungerar som ett decentraliserat nätverk som är mindre sårbara för marknadsinstabilitet och politiska beslut. Han ser bitcoin som utväg från finansiella bubblor.

I och med kryptovalutor, och i synnerhet bitcoin, utvecklas finansindustrin fort. Den amerikanska regeringen kommer som gensvar att lansera FedNow inom kort. Det är ett realtidssystem för betalningar som stöds av olika centralbankers digitala valutor (CBDC). Dessa digitala tillgångar har kritiserats av vissa påoltike,r människorättsaktivister och framförallt bitcoiners i USA. 

Många hävdar att CBDC:s kommer att ge regeringen möjlighet att missbruka sin makt och potentiellt kränka medborgarnas integritet. I detta sammanhang förespråkar Robert Kennedy Jr. att använda bitcoin som ett alternativ till det traditionella finansiella systemet. Kennedy menar att bitcoin erbjuder en utväg för allmänheten när den nuvarande “finansiella bubblan” oundvikligen brister.

Kennedy har därför bjudits in att tala på Bitcoin Conference. Att en presidentkandidat för landet vars valuta innehar statusen som världens reservvaluta är pro-bitcoin är i nuläget sensationellt.