Nya prisrekord

Världens största och näst största kryptovaluta satte nya all time high i natt. Bitcoin nådde 68 641 USD och Ethereum 4 857 USD enligt Coingecko.

Beroende på handelsplats skiljer sig de olika siffrorna beroende på utbud och efterfrågan vid växlingstillfället men rör sig i ungefär samma intervall. Att en handelsplats har ett ATH på några hundra dollar mer beror på att det för stunden fanns fler köpare som bjöd mer för en Bitcoin just då. Ofta är det ett vägt medelvärde som fastställs i den officiella datan. 

Vad som ligger bakom prisrekordet kan ha fler orsaker, dels makroekonomiska faktorer och oro för inflation men också att hela marknaden befinner sig i eufori. Detta kan också märkas på börsen där aktier tycks gå upp utan avmattning i sikte. 

– Bitcoin har haft sina största prisökningar under november och december månad vart fjärde år, baserat på Bitcoins halveringscykler. I år 2021, är det 4 år sedan den senaste stora tjurrusningen då det rådde ett slags global FOMO (fear of missing out) och Bitcoin nådde ett ATH på 20 000 USD., säger Christopher Eriksson, VD på Btcswe.

Marknadens förväntningar tros också ligga bakom en stor del av de ökande kurserna. 

En som spär på folks förväntningar är den anonyme analytikern Plan B med 1,5 miljoner följare på Twitter som ligger bakom den så kallade stock to flow-modellen som menar att Bitcoin skulle kunna nå 100 000 USD lagom till jul. Samma analytiker har också sagt att 288 000 USD är ett troligt scenario denna cykel. Modellen bygger på att Bitcoins nuvarande utbud mäts mot dess årliga påfyllande (nya coins som mineas) och förhållandet mellan dem. 

 

 

https://cointelegraph.com/news/new-ath-renews-faith-in-planb-s-prediction-of-98k-btc-by-december 

https://www.coingecko.com/sv/coins/ath