Ny Riksbankslag från årsskiftet

Riksdagen fattade igår beslut om en ny riksbankslag som börjar gälla den 1 december 2023. Förutom att tidigare huvuduppgifter ligger kvar, som är att hålla inflationen stabil och säkerställa stabilitet i det finansiella systemet, tillkommer nya uppdrag om krisberedskap och Riksbankens ansvar kring kontanthantering. Dessutom utökas möjligheterna att granska Riksbanken. 

I nuläget vilar det på Riksbanken att ställa om och anpassa sin verksamhet att kunna följa den nya lagen. 

 

Läs också: Ny definition av riksbankens uppdrag och svensk CBDC?

Ändrad grundlag 

Den nya riksbankslagen klubbades i riksdagen den 23 november. Förutom regeländringarna avseende Riksbankens verksamhet skedde också en grundlagsändring i regeringsformen. För att ändra en grundlag krävs två beslut och att det varit ett val emellan de båda besluten. Första beslutet togs den 2 juli 2022.

 

Den nya lagen innebär bland annat 

  • Riksbankens ställning som en oberoende centralbank och självständig förvaltningsmyndighet tydliggörs.
  • Förutsättningarna för granskning av Riksbankens verksamhet ökar.
  • Riksbanken ska, efter riksdagens medgivande, få ge ut digitala betalningsmedel.
  • Förutsättningarna för insyn och öppenhet i Riksbankens verksamhet ökar.
  • Riksbanken ska identifiera hot mot hållbar utveckling. Dessa får beaktas i verksamheten och innebär att Riksbanken kan bidra till hållbar utveckling på finansmarknaden.

 

https://www.regeringen.se/4aae6e/contentassets/8a5648849b33499d98d6ab8de785887d/en-ny-riksbankslag-prop.-20212241.pdf