Nätpirater blir offer för crypto-jacking

Den senaste Spiderman-filmen, Spider-Man: No Way Home, har fått nätpirater som laddar ner filmen från piratsidor att bli offer för crypto-jacking. Fenomenet är ganska nytt och innebär att filmen har malware, eller en form av trojan i den piratkopierade filmen som sprids, och gör mottagarens dator till en krypto-miner som utvinner kryptovaluta.

Det är inte personen som laddat hem de olagliga kopiorna som får förtjänsten från miningen utan den som sprider filmen och infekterar andras datorer är den som vinner på detta. Just Spiderman-filmen har utrustats med programvara för att minea Monero, ett privacycoin som är nästintill omöjligt att spåra och därför blivit populärt på internet vid bedrägerier.

Malwaren stjäl ingen känslig information men den gör datorn långsammare och ökar strömförbrukningen.

Uppemot 75 000 fall av cryptojacking bedöms ha inträffat det senaste halvåret enligt datasäkerhetsföretaget Trend Micros analys. 

Amerikanska IRS har utfäst en belöning på över 1 miljon US-dollar till den som kan utveckla ett system för att spåra Monero.

 

Denna text ska inte ses som finansiell rådgivning. Investering i Bitcoin är förknippad med risk och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

https://decrypt.co/89264/spider-man-no-way-home-pirates-caught-web-monero-mining-malware