MicroStrategys kvartalsrapport släppt

I kvartalsrapporten som presenterades igår avslöjade MicroStrategy att de ökat sina Bitcoinreserver med 8957 BTC det tredje kvartalet 2021.

MicroStrategy är företaget som för drygt ett år sedan sade att den amerikanska dollarn är en smältande iskub och tog därför beslutet att gå över på Bitcoinstandard. Referensen till iskub har företagets CEO Michael Saylor använt flitigt och han säger själv att det var i samband med krisen i mars 2020 som han förstod vad den aggressiva och expansiva penningpolitiken gör med värdet på befintliga pengar i systemet. Ju fler dollar som skapas artificiellt, desto mindre blir de befintliga värda var hans slutsats och Saylor började leta efter alternativ till att ha pengar på banken.

MicroStrategy äger per idag 114 000 Bitcoin och har ingen plan att sakta ner sina inköp. Sedan företaget började köpa Bitcoin för sin kassa har företagets ekonomi förbättras avsevärt med hänsyftning till deras orealiserade vinster. MicroStrategy är ursprungligen ett mjukvaruföretag som säljer molnbaserade lösningar och utbildning. 

MicroStrategys genomsnittliga anskaffningsvärde är 27 713 US-dollar per Bitcoin och det är det publika bolag med flest Bitcoin i världen.I kvartalsrapporten går det att läsa att MicroStrategy har intäkter på 128 miljoner dollar för perioden för sin verksamhet och att värdeökningen på deras Bitcoin skulle ge en nettovinst på 3,75 miljarder om man sålde sina Bitcoin i dagsläget.

https://www.microstrategy.com/en/investor-relations/press/microstrategy-announces-third-quarter-2021-financial-results