Kronofogden säljer Bitcoin

Totalt 1.0 BTC ligger just nu ute till försäljning hos Kronofogden. Det handlar om fem auktioner med 0.2 BTC vardera.

Kronofogden säger sig inte lämna några garantier för funktion, ursprung, kvalitet eller äkthet och att all egendom säljs i befintligt skick. Varje auktion har en publik adress som går att kontrollera och efter auktionens slut får vinnaren efter erlagd betalning den privata nyckeln kopplad till adressen. 

I auktionens nämns inte var eller hur dessa bitcoin använts tidigare. Det framgår inte heller om det handlar om privat sparande eller om det kommer från brottslig verksamhet. Kronofogden påpekar att kryptovalutors kurs är volatil och att det är upp till köparen att vara medveten om risker och förutsättningar med kryptohandel.

 

Kronofogden har hodlat sedan 2020

De bitcoin som nu säljs har Kronofogden haft i sin ägo sedan december 2020 visar en analys i blockkedjeutforskaren. Drygt 10 BTC från tre olika adresser delades upp på 50 mindre adresser den 10 december 2020. Spåren innan det är från september 2018. 

Coinsen kommer mest sannolikt från skuldutmätningar, dvs att personer inte kunnat betala sina skulder och deras tillgångar har därför konfiskerats. Korrekt förvarade bitcoin kan inte hackas eller konfiskeras. Dock kan det vara vara så att personerna självmant lämnat in sina kryptovalutor för att betala sina skulder eller om de kommer från kriminell verksamhet att lösenord hittades vid husrannsakan till exempel. 

 

Kronofogden utbildar sig om krypto

Det är sannolikt att tro att Kronofogden kommer öka sin kompetens kring digitala valutor kommande år. I Kronofogdens plan för åren 2021-2023 står det att läsa:

“Vi märker också att brottsligheten blir mer komplex med internationella kopplingar och ett ökat användande av “kryptovalutor”, till exempel bitcoin, för att försvåra upptäckt. Detta ställer krav på vår kompetens i att efterforska och säkra tillgångar samt en fortsatt och utökad samverkan i det myndighetsgemensamma arbetet.”

 

https://auktionstorget.kronofogden.se/download/18.41a7671917278e204be5492/1600696870556/Kronofogdemyndighetens%20budgetunderlag%202021-2023.pdf