Kravet: Klassa kryptohandel som spel

Brittiska lagstiftare kräver reglering av kryptohandel som spel. En brittisk kommitté bestående av lagstiftare har rekommenderat att reglera kryptohandel som spel. De anser att handel med kryptovalutor liknar spel snarare än finansiella tjänster. Kommittén från Storbritanniens finansdepartement konstaterar att “kryptovalutor som bitcoin inte har något inneboende värde och tjänar inget användbart samhällssyfte samtidigt som de förbrukar stora mängder energi och används av brottslingar i bedrägerier, svindel och penningtvätt.”

I en rapport med titeln “Reglering av krypto” uppmanar kommittén regeringen att reglera konsumenthandel med obackad krypto som spel. Kommittén påpekar att kryptovalutor utgör betydande risker för konsumenter på grund av deras prisvolatilitet och risken för förluster. Ordföranden för kommittén, Harriett Baldwin, betonar att effektiv reglering är nödvändig och att det är viktigt att konsumenter är medvetna om att de kan förlora alla sina pengar genom att satsa på krypto.

Kommittén är också oroade över att reglera konsumenthandel med krypto som en finansiell tjänst, vilket regeringen har föreslagit, kan skapa en “haloeffekt” som får konsumenter att tro att aktiviteten är säker och skyddad, trots att så inte är fallet menar de.

Storbritannien strävar efter att bli en global knutpunkt för kryptovalutor och arbetar med att reglera kryptosektorn. I februari presenterade regeringen ett förslag till regelverk för krypto. Enligt Andrew Griffith, ekonomisk sekreterare på finansdepartementet, kan specifik kryptoreglering träda i kraft inom ungefär ett år.

Regleringen av kryptohandel är en fortsatt het debatt runt om i världen, där olika länder försöker hitta balansen mellan konsumentskydd och främjande av innovation inom kryptobranschen. Om Storbritannien reglerar kryptohandel som spel, kommer det att få betydande konsekvenser för kryptohandlare och branschen som helhet.

Det återstår att se hur regleringen av kryptohandel utvecklas i Storbritannien och andra länder. Diskussionen och debatten om huruvida krypto bör regleras som spel eller finansiella tjänster kommer att fortsätta medan lagstiftare försöker navigera i den snabbt växande kryptovärlden.