Kraftiga fall på krypto och Bitcoin

Bitcoinkursen har tagit ordentligt med stryk sista tiden. I skrivande stund kostar en bitcoin 33 500 USD.

Dagens kurs innebär att nästan hela 2021 års uppgång är utraderad. 2021 inledde på 29 329 USD. Trots att det är en ökning med 14% till dagens kurs är många kryptoköpare besvikna. Inom traditionell finans är 14% avkastning på ett år väldigt bra men i kryptovärlden väntar många sig mer och större uppgångar. 

Bitcoinkursen är idag ner 51% från sitt All Time High den 10 november 2021.

Den som började handla kryptovaluta under 2021 ser säkert röda siffror i sin portfölj nu. Bara 7 dagar det senaste året har haft kurser i nivå med dagens. Alla andra köp har gjorts över dagens 33 500 USD. 

 

Varför äger Du bitcoin?

I tider som dessa är det nyttigt att påminna sig om varför man köpte Bitcoin från första början. Om du gjorde det för att bli rik snabbt är det naturligt att känna hopplöshet när kursen backar. Om du däremot köpte Bitcoin för att du ser det som en finansiell revolution, ja då kanske du passar på att köpa lite extra när det är halva priset mot rekordnoteringen i höstas.

Bitcoin är absolut digital knapphet, helt decentraliserat och det krävs ingen mellanhand för att två personer skall kunna skicka en transaktion sinsemellan. Det fordras inget bankkonto för att ta emot bitcoin och 4 miljarder människor som idag står utanför traditionella finanssystemet kan delta i ekonomin med Bitcoin.

Bitcoin behöver tid. Det kan vara bra att påminna sig om det ibland. 

Denna text ska inte ses som finansiell rådgivning. Investering i Bitcoin är förknippad med risk och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.