Köpa Bitcoin med ditt företag 2021

Köp Bitcoin med företag bull

Under den senare delen av 2020 och inledningen av 2021 har Bitcoin nått nya rekordnivåer, och det finns många anledningar till detta. En av dessa är att några av de hetaste teknikföretagen i världen har börjat placera delar av sina tillgångar i olika kryptovalutor, främst Bitcoin. I denna text går vi igenom vad som föranlett detta, hur du kan hänga på trenden och hur du kan diversifiera ditt företags investeringsportfölj.  

Vad är Bitcoin

För att kunna förklara hur du som företagare kan dra nytta av att anpassa verksamheten till att delvis inkludera Bitcoin, måste vi börja med att förklara vad Bitcoin faktiskt är. Det är inte helt enkelt, men vi ska bryta ner det så att det blir enkelt att förstå.

Bitcoin fungerar med hjälp av sin blockkedja

Bitcoin är en digital valuta som använder blockkedjeteknologi. Det innebär att ett nätverk av oberoende datorer kopplas upp mot en databasstruktur där alla transaktioner verifieras och lagras med hjälp av att datorerna i nätverket löser komplicerade matematiska formler. Tack vare att datorerna är oberoende av varandra, och att koden som styr blockkedjan kräver att det råder konsensus i nätverket, det vill säga att mer än 50% datorerna är överens om transaktionshistoriken och vilka transaktioner som ska inkluderas i nästa transaktionsblock, säkerställs det att inga falska transaktioner genomförs.Källkoden är öppen för allmänheten och vem som helst kan hjälpa till att hålla nätverket öppet genom att ansluta sig och köra sin egen så kallade Bitcoinnod. De som spenderar sin datakraft på att lösa ekvationerna, benämns som Bitcoin-miners. När de löser en transaktion tilldelas de Bitcoin som belöning. Denna belöning fungerar som ett incitament för miners, som säkerställer att nätverket alltid är aktivt och fungerande.

Vad är pengar och valutor

Vad som egentligen är pengar är en aning godtyckligt. Traditionellt sett har pengar och valutor haft ett antal givna egenskaper som bidrar till att de kan förvara värde. De egenskaper som normalt tillskrivs en valuta är:

  1. Ett medel som möjliggör förflyttning av värde
  2. Valutans värde är allmänt vedertaget och accepteras som betalningsmedel
  3. Kan enkelt brytas upp i enheter som tillåter flexibel handel
  4. Fungerar som värdebevarare

Så, hur passar Bitcoin in i denna bild? Och hur står sig kryptovalutor i relation till andra, mer vedertagna så kallade FIAT-valutorna?

En kort introduktion till pengarnas historia

Genom mänsklighetens historia har många olika ting använts som valutor. Problemet har ofta varit den sista punkten i listan ovan, att säkerställa valutans värde.Initialt användes byteshandel för att genomföra transaktioner, en individ eller en grupp människor erbjöd en vara eller en tjänst i utbyte mot något annat. Men alla varor och tjänster är inte av samma värde, och således behövdes ett neutralt bytesmedel för att kunna underlätta handel. Detta bytesmedel behövde representera ett värde samt vara svårt att kopiera, därför har till exempel sällsynta snäckor och ädelmetaller varit ett populärt bytesmedel genom människans historia. Bristen på föremålen har säkerställt att värdet bevaras, så att man kan säkra valutans värde över tid.De flesta nationalvalutors värde har historiskt sätt haft en guldmyntfot, det vill säga att värdet av till exempel en USD har representerat en viss andel guld som lagrats i landets guldreserv. Detta system övergav de flesta länder under slutet av 1900-talet och gick i stället över till FIAT-systemet. I FIAT-systemet är inte valutans värde uppbackat av guld, utan är i stället uppbackat nationalstatens löfte om dess framtida värde. Den sista västerländska staten som slutade backa upp värdet av sin valuta med guld var Schweiz som den 1: a maj 2000 beslutade sig för att deras schweizerfranc skulle bli en FIAT valuta. Du har kanske hört begreppet FIAT tidigare, men låt oss gå igenom vad det är.Köp Bitcoin företag

FIAT valutor

Moderna FIAT valutor kontrolleras av staterna via dess, i vissa fall oberoende, centralbanker. Enligt modern nationalekonomisk teori, främst via den Keynesianska skolan, kan centralbanken öka och minska tillgången av sin valuta för att styra inflationen. I Sverige är inflationsmålet satt till två procent och för att uppnå målet kan staten skapa nya pengar.Dessvärre är inflation synonymt med att underminera värdet på en valuta. Den ökade mängden av penningmedel medför att det är mer pengar som konkurrerar om samma varor och tjänster, och således stiger priserna på dessa. Med andra ord eroderas köpkraften i FIAT valutor genom att centralbanker skapar nya pengar.Anledningen till att centralbanken kan trycka nya pengar i en FIAT valuta är att dess värde inte backas upp av något. Under tiden då guldstandarden var på plats, garanterades värdet för varje enhet av en given valuta av en bestämd mängd guld. Således kunde innehavaren av en enhet av valutan gå till centralbanken och begära att få växla in pengarna mot guld. Dessvärre går inte det idag, eftersom det inte finns något förutom statens möjlighet att kräva in skatt i sin valuta som styrker dess värde.

Bitcoin

Bitcoin har i sin källkod bestämt att endast 21 miljoner Bitcoin någonsin kommer att kunna skapas. Det betyder att ingen central part kan bestämma att nya Bitcoin ska ut i systemet och därmed är Bitcoin inte utsatt för inflation. I en tid då centralbanker skapar nya pengar i en aldrig tidigare skådad takt fungerar Bitcoin som en motpol mot FIAT-systemet. Som exempel så skapades nästan 20 % av alla USD som någonsin funnits i omlopp under år 2020. Vad detta innebär för världsekonomin återstår att se, men det ökade värdet av tillgångar som aktier, fastigheter och kryptovalutor under 2020 och 2021 indikerar vart vi är på väg.Allt fler företag har fått upp ögonen för Bitcoin som en hedge mot inflation och FIAT-systemet. Det beror på att Bitcoin idag besitter fler av de egenskaper som traditionellt tillskrivs pengar än FIAT-valutor gör.

  • Blockkedjan möjliggör enkel förflyttning av värde
  • Bitcoin kan brytas ner i mindre enheter vilket underlättar handel
  • Det finns en begränsad mängd Bitcoin

Köp Bitcoin via Företag

Köp Bitcoin som företag

Om du som företagare vill placera tillgångar i Bitcon, bör du skaffa en Bitcoin wallet som låter dig att förvara din kryptovaluta på ett säkert sätt. Det säkraste sättet att förvara dina Bitcoin är i en så kallad ”hardware wallet”. Denna typ av wallet är ett säkert sätt att hålla Bitcoin, eftersom den inte är uppkopplad mot internet förutom när den används vilket minskar risken för cyberattacker. Om du vill läsa mer om vilken Bitcoin wallet som passar dig, kan du se vår guide till Bitcoin wallets.Med det sagt kanske du funderar på om det verkligen är en bra idé att placera pengar i Bitcoin som företagare? Svaret är såklart inte svart eller vitt, men det finns välkända bolag som har börjat flytta över delar av sitt kapital till världens största kryptovaluta.

Ledande företag som köper Bitcoin

All fler företag har börjat intressera sig för att investera i Bitcoin, likväl som att acceptera kryptovalutan som betalningsmedel. Det mest välkända företaget som har tagit ett beslut om att de kommer att erbjuda Bitcoin som betalningsalternativ för sina varor är elbilstillverkaren Tesla. Utöver att erbjuda Bitcoin som betalningslösning, har företaget också köpt Bitcoin till ett värde av 1,5 miljarder USD. Tesla är inte ensamma om att börja diversifiera sitt kapital med Bitcoin, nedan följer ytterligare tre stora företag som har köpt Bitcoin.

  • Square
  • Microstrategy
  • Galaxy Digital

Dessa investerar i Bitcoin främst som ett skydd mot inflation. Detta var något vi benämnde i vår artikel om hur Bitcoin nått nya rekordnivåer. Att stora företag får upp ögonen för kryptovalutor som ett komplement till FIAT, innebär att efterfrågan stiger. Eftersom det finns en begränsad mängd Bitcoin, kombinerat med en ökad efterfrågan, kan priset på Bitcoin förväntas stiga. Det är dock inte en garanti, men den ekonomiska teorin indikerar att värdet av Bitcoin kommer försätta uppåt.

Att tänka på vid köp av Bitcoin

Om du vill köpa Bitcoin måste du vara medveten om hur du betalar skatt på eventuella vinster. Dessutom bör du läsa på om risker som omgärdar Bitcoin, då värdet tenderar att variera mycket från dag till dag. Men om du väl bestämmer dig för att Bitcoin är något för dig, bör du börja med att skaffa en bra plånbok att förvara dina coins i, och väl därefter en bra kryptoväxlare där du kan växla din FIAT valuta mot Bitcoin.En fördel med att använda sig av Btcswe för att köpa Bitcoin är att vi tagit fram en skräddarsydd tjänst för företag som vill köpa och sälja Bitcoin som vi kallar Btcswe Business. Som Btcswe Busienss kund får du din egen kontaktperson som hjälper dig med allt från säker förvaring av dina Bitcoin, till aktuella frågor om skatt och bokföring. Att bli Btcswe Business går snabbt och är helt kostnadsfritt.

Fyll i vårt kontaktformulär på denna sida och kom i gång idag.