Köp bitcoin via ditt företag

Om du driver ett företag och har ett överskott i kassan kan det vara en god idé att se över möjligheterna att investera i bitcoin. Bolagsskatten är för närvarande 21,4% vilket gör att det går snabbare att bygga upp kapital med bolagets vinster om du investerar via ditt företag än om du tar ut extra lön för att investera med. 

Aktiebolag och handelsbolag beskattas som en egen juridisk person och kan äga värdepapper och andra tillgångar via företaget. Det är ingen skatt på orealiserade vinster men du kan inte heller göra avdrag för orealiserade förluster om sådana skulle uppstå. 

Varför ska man investera i bitcoin via sitt företag?

Allt fler företag har börjat intressera sig för att investera i Bitcoin, likväl som att acceptera kryptovalutan som betalningsmedel. Många välkända företag som t.ex. Tesla, KPMG, Square och Microstrategy har valt att hålla Bitcoin på sin balansräkning, både som ett skydd mot inflation och i spekulationssyfte. Ditt företag kan även använda Bitcoin för att betala för varor och tjänster i utlandet på ett säkert och smidigt sätt.

Inflationen når nya rekordnivåer och Riksbankens inflationsmål på två procent överskrids vid varje månadsuppföljning och har så gjort sedan i höstas. Pandemin i kombination med ökad orolighet i vår omvärld har destabiliserat det ekonomiska klimatet och alltfler börjar lära sig om pengar och dess värde. Vanliga pengar, så kallade FIAT-valutor, har inget bakomliggande värde och det kan skapas nya pengar med mycket liten ansträngning.

Bokslut och redovisning av bitcoin

Vid varje bokslut görs en avstämning hur värdet på företagets bitcoininvestering utvecklats. Endast om värdet sjunkit under inköpspriset justeras värdepapper och bitcoin enligt försiktighetsprincipen. Är marknadsvärdet däremot högre görs ingen uppskrivning men det bör göras en notering att marknadsvärdet är högre än anskaffningsvärdet. Det är dock inget som påverkar företagets resultat. Först när, eller om, du säljer företagets bitcoin görs avstämning och skatten behöver beräknas. 

Som regel bokförs bitcoin till sitt anskaffningsvärde och blir en tillgång i balansräkningen. 

Kan man köpa Bitcoin via enskild firma?

Du som driver enskild firma har inga fördelar att köpa som företagare eftersom du som privatperson äger och beskattas för företagets tillgångar. Om du driver enskild firma och vill köpa Bitcoin är det bättre att ta ut lön som du investerar. Du kan självklart även köpa Bitcoin som privatperson hos Btcswe.

Hur förvarar jag företagets bitcoin?

Säkerheten är otroligt viktig när det handlar om kryptovaluta. Vi på Btcswe rekommenderar att du förvarar Bitcoin i en dedikerad hårdvaruplånbok t.ex. Trezor. Ett alternativ till en hårdvaruplånbok är en wallet-app som du kan ladda ner till mobil eller dator. Vi rekommenderar Exodus Wallet, länk till guide.  

En obegränsad mängd FIAT att köpa en mycket begränsad mängd bitcoin

Antalet bitcoin är begränsat men antalet kronor och dollar kan bli oändligt. Det betyder att en obegränsad mängd FIAT-valuta kan köpa en ytterst begränsad mängd bitcoin. I skrivande stund är 18,99 miljoner bitcoin av totalt 21 000 000 redan utvunna och ägs av företag och privatpersoner världen över. Resterande 2,1 miljoner bitcoin skall utvinnas de kommande 120 åren enligt ett bestämt schema. De enda sätten att få tag i bitcoin är att köpa av ett företag eller privatperson som redan äger Bitcoin  eller börja minea själv.

Bitcoin är en knapp resurs som 13 år efter dess skapelse är starkare än någonsin trots kritikers varningar och avfärdanden. När efterfrågan på Bitcoin ökar men utbudet minskar går priserna upp. Det finns självklart inga garantier att Bitcoin kommer gå upp i värde men sannolikheten är tämligen hög att fler vill äga bitcoin de kommande åren.

Bitcoin är volatilt

Bitcoins kurs kan stundtals vara volatil och röra sig kraftigt upp- och ner på kort tid. Det är därför viktigt att ha en tydlig strategi när du köper bitcoin via ditt företag och du bör vara medveten om att det är en långsiktig investering. Titta tillbaka på bitcoinkursen genom åren så ser du att den rör sig uppåt trots att det förekommer kraftiga nedgångar ibland. 

Bli företagskund hos Btcswe

Vi hjälper dig som företagare att komma igång med Bitcoin. Du får en egen kontaktperson som kan svara på dina frågor om både säker förvaring och skatt. Det är kostnadsfritt att skapa ett företagskonto och vi är måna om att ge dig en god start.

Du är trygg när du köper Bitcoin hos oss. Vi är godkända av Finansinspektionen och innehar alla erforderliga tillstånd där du som kund har ett utökad skydd.

Det är enkelt och går snabbt att bli företagskund hos Btcswe.

  1. Fyll i kontaktformuläret
  2. Skaffa en Wallet
    • Vi rekommenderar Exodus Wallet. Guide.
    • För större belopp, överväg att köpa en dedikerad hårdvaruplånbok. Vi rekommenderar Trezor.
  3. Gör en inbetalning till vårt klientmedelskonto via BankGiro.
  4. Genomför köpet. Du får underlag till din bokföring.
  5. Bokföring. Din kontaktperson hjälper er att komma igång.

 

Denna text ska inte ses som finansiell rådgivning. Investering i Bitcoin är förknippad med risk och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.