Kinas bannlysning av krypto – Inte längre ett problem

Bitcoins hashrate har under veckan återhämtat sig till tidigare nivåer efter Kinas förbud mot kryptomining (processen för att utvinna nya coins) som ledde till nedstängningen av Bitcoinminers i Kina. Det var i maj som nätverket såg sin stora minskning i miningkraft efter en tids debatt om dess miljöpåverkan som bland annat Elon Musk twittrade flitigt om.

Hashrate bottnade den 28 juni men har sedan dess återgått i takt efter att miners i andra länder plockat upp kinas kapacitet, något som är positivt för Bitcoinnätverket. Hashraten anger svårighetsgraden att minea nya bitcoins. Ju fler miners som tävlar om att hitta nästa block med med bitcoin desto svårare är det och systemet justeras automatiskt var fjortonde dag för att anpassa sig efter hur många miners som är aktiva. Minskar antalet miners, justeras svårighetsgraden ner kommande tvåveckors period.

Den tidigare generella uppfattningen att Bitcoin varit för centrerat till Kina håller inte längre nu när den kinesiska kapaciteten spridits till fler aktörer i fler länder.