Iran ger grönt ljus för kryptomining

iranska flaggan och krypto mining

I en tid när Iran förbereder lansering av en inhemsk kryptovaluta går den iranska regeringen ut med att man officiellt erkänner mining av kryptovalutor som en legitim industri. Beskedet har fått den lokala handeln att skjuta i höjden.

Enligt den lokala nyhetsbyrån IBENA har landets ”Högsta Råd för Cyberspace” bekräftat att regeringen numera ser mining av kryptovalutor som en legitim industri. Företrädare för rådet Abolhassan Firouzabadi påpekar att de kommer att lansera ett ramverk med policys rörande kryptomining innan slutet av september.

Firouzabadis uttalande tar stöd i en gemensam policy som framtagits av flera statliga organ. Bland annat det iranska IT- och Kommunikationsministeriet samt Ministeriet för Ekonomi där samtliga kommit överens att kryptomining ska accepteras som en lagenlig industri. Firouzabadi har tidigare uttalat en välkomnande ståndpunkt när det gäller reglerat användande av kryptovalutor i Iran.

“Vi välkomnar Bitcoin, men vi måste ha en regalerad marknad för Bitcoin tillsammans med andra kryptovalutor… Vår grundsyn på Bitcoin är positiv, men det betyder inte att vi öppnar upp för en oreglerad marknad.” – Abolhassan Firouzabadi, november 2017.

Legitimeringen av kryptomining följer det mycket uppmärksammande arbetet från Irans regering att ta fram en egen kryptovaluta. Iran har förhoppningar att en statlig token ska hjälpa landet att komma runt sanktioner från västvärlden.

Den inhemska kryptovalutan ska vara bunden till Irans statliga valuta Rial (IRR) och utvecklas på en blockkedja med öppen källkod som erbjuds av Linux Foundation-ledda Hyperledger Fabric. När kryptovalutan släpps planeras den i huvudsak att användas till att göra transaktioner inom den iranska banksektorn, men också för internationell handel med Irans allierade för att slippa förlita sig på SWIFT-systemet som används av banker globalt.

Firouzabadi menar att den statliga kryptovalutan ”kan användas som ett instrument för finansiella transaktioner” i en tid där ekonomiska påtryckningar genom USA-ledda sanktioner har haft stora konsekvenser för Irans ekonomi.

Den lokala Bitcoinhandeln på toppnivå

I en omedelbar reaktion till statens erkännande av kryptomining sköt den inhemska handeln med Bitcoin i höjden vilket ska ha drivit det lokala priset till toppnivåer. Aktiviteten på iranska kryptobörser rapporteras ha varit rekordhög de senaste månaderna och ordförande för det iranska Ministeriet för Ekonomi påstår att invånarna har spenderat över 2,5 miljarder USD som följd av oron kring ett eventuellt upphävande av det omdiskuterade kärnavtalet.