”Inför medborgarlön”

I ett brev skickat till Storbritanniens nyvalde premiärminister, underskrivet av närmare 300 politiker, beslutsfattare och akademiker står det att “en medborgarlön kan bli den här tidens motsvarighet till offentligt finansierad sjukvård”.

Brevskrivarna vill att regeringen utreder och snarast möjligt inför UBI, universal basic income, det vi i Sverige skulle kalla medborgarlön. Det finns en rädsla att britter inte kommer klara vintern och att många är på väg in i långvarig fattigdom till följd av den ekonomiska krisen med hög inflation och höjda levnadskostnader, uppger The Mirror.

 

En medborgarlön skulle innebära att alla får en lika stor ekonomisk ersättning av staten och att mycket av den allmän servicen i samhället blir utan kostnad för den enskilde individen. 

 

Läs också: Storbritanniens nya premiärminister “positiv till krypto”

 

I Wales har ett pilotprojekt med medborgarlön redan startat. Projektet omfattar 500 nyblivna 18-åringar som ska få 1600 brittiska pund varje månad i två år med syftet att förbereda dem på att robotar kommer ta över de flesta vanliga jobben framöver, enligt The Mirror.

Faller projekt väl ut skall det rullas ut nationellt. 

– Det ser ut som att det finns en större plan med allt mer statlig kontroll och inblandning. Vi tar små steg dit. Nyligen läste vi om Centralbanksvalutornas framfart och att det är på väg att kopplas ihop med vår digitala identitet. Mänskligheten står inför ett vägval, säger Christopher Eriksson, VD på Btcswe.