Inflationen ska ner – Riksbanken vidtar åtgärder

Under sommaren har inflationen ökat mer än förväntat och för att skydda Sverige mot skenande priser tar Riksbanken fram sina vapen. Räntevapen alltså. 

– Räntan måste höjas för att komma ner till inflationsmålet på 2 procent, sade vice Riksbankschef Martin Flodén.

I ett pressmeddelande skriver Riksbanken att svensk arbetsmarknad är stark och att industriföretag är fortsatt optimistiska men att den höga inflationen oroar svenska hushåll. Det är under sommarmånaderna som varupriserna ökat ytterligare från redan höga nivåer och det oroar Riksbanken. Vinterns energipriser är högst osäkra och kan leda till stora utmaningar för hushållen. Företag har nu börjat gå över till nattskift eftersom elektriciteten är billigare då men å andra sidan är lönerna högre. 

 

Läs också: Riksbanken ser ingen risk för höjd inflation

 

Flodén fortsätter:

– Efter ett mycket starkt år väntar vi oss en inbromsning i ekonomin. Prognoserna har hittills pekat på en mjuklandning i ekonomin. Men det är svårt att bedöma hur mycket ekonomin behöver bromsa in för att den höga inflationen ska komma tillbaka till målet. Utvecklingen kan därmed bli svagare.

Nästa penningpolitiska belsut presenteras den 20 september, alltså efter det svenska riksdagsvalet. Penningpolitiken är inriktad på att få inflationen tillbaka till målet om 2 procent. För svensk del kan det innebära chockhöjda räntor, som i förlängningen kan göra folk bostadslösa då räntan blir övermäktig. 

I Sverige skall politiken inte lägga sig i Riksbankens arbete och det råder därför stor osäkerhet om vad som kommer ske efter valet. Det blir ganska tydligt var den ekonomiska makten egentligen finns.

 

Läs också: 0-ränta till 2024 enligt Riksbanken  

 

Fakta: 
Källa Riksbanken.


Riksbanken är en myndighet under riksdagen. 

Riksdagen utser ledamöterna i riksbanksfullmäktige. 

Riksbanksfullmäktige utser i sin tur ledamöterna i 
Riksbankens direktion samt ansvarar för att övervaka 
och kontrollera direktionens arbete.
Riksdagen har gett Riksbanken en självständig ställning. 
Det innebär att Riksbankens direktion fattar de 
penningpolitiska besluten utan att ta direktiv från 
någon annan. 

Genom att delegera uppgiften att hålla inflationen låg 
och stabil till Riksbanken har riksdagen gett penningpolitiken 
ett långsiktigt perspektiv och skapat goda förutsättningar 
för att inflationsmålet ska uppfattas som trovärdigt.