Högsta räntehöjningen på 30 år

Igår meddelade Federal Reserve, FED, att den amerikanska räntan skall höjas 0.75 punkter. Förväntningarna inför beskedet har varit att räntan skall höjas och ofta försöker marknaden därför redan innan beskedet offentliggörs agera och positionera sig utifrån det mest troliga beskedet. Höjningen är den största sedan 1994 som skedde i spåren av 90-talskrisen. 

Räntan höjs som en konsekvens av att inflationen ökat ytterligare. Konsumentprisindex är upp 8,6% på årsbasis mot de uttalade 2%. 

Första steget blir att höja räntan 0,75 procentenheter i detta steg för att därmed landa på en ränta om 1,75% och ytterligare höjningar aviseras för att hamna runt 4% under 2024. Redan nu flaggar Jerome Powell, ordförande för FED att en lika stor höjning planeras nästa månad. 

Kraftiga höjningar av den amerikanska räntan skulle få följdverkningar i hela världen som minskar den globala handeln. Går Amerika dåligt går hela världen dåligt heter det ofta. Om dollarn skulle stärkas i förhållande till euron, vilken en amerikansk räntehöjning troligen ger som effekt, ökar inflationen ytterligare inom EU. 

– Just nu ser vi hur US-dollarn stärks gentemot andra valutor. Det finns ett omättligt behov av dollar dels på grund av att det är världsreservvaluta men också för att den internationella handeln med olja och andra råvaror sker i dollar. I själva verket stärks inte dollarn. Den tappar värde lite långsammare bara, säger Christopher Eriksson, VD på Btcswe.

 

Se också: Ännu ett inflationsrekord sattes