Hodlers köper mer 

Enligt data från Bitcoin Trend Indicator (BTI) visar marknaden en uppåtgående trend, trots den senaste tidens prisfall. Blockkedjeanalyser visar att långsiktiga bitcoinägare ökat på sina innehav under korrektionen som pågår. Detta sker samtidigt som BTI visar att tillgången befinner sig i mitten av en betydande upptrend. 

Sedan den 31 mars har långsiktiga innehavare ökat sina positioner, vilket innebär att dessa investerare troligtvis ser den senaste tidens korrektion som en möjlighet att köpa mer, samtidigt som de tror på stigande priser på bitcoin framgent.

I skrivande stund har bitcoinpriset ökat med 68 procent hittills i år. Samtidigt visar BTI att priset kan stiga. BTI indikerar att bitcoin befinner sig mitt i en betydande upptrend. BTI producerar en daglig signal som indikerar riktning och styrka på bitcoins pristrenden. 

Bitcoins NVT-värde (Network Value to Transaction) är 6 procent högre än dess genomsnitt för året och ligger på 57. Ett högt NVT kan indikera att bitcoin är överköpt medan ett lågt indikerar att det kan vara översålt. Men i detta fall innebär närheten till genomsnittet att marknaden handlar till en liten premie, men är relativt balanserad för tillfället, uppger Coindesk.