Bitcoins hashrate ökar mer än kursen

Bitcoins hashrate är nu på sin högsta nivå någonsin.

Hashraten, alltså nivån på svårigheten att minea Bitcoin regleras automatiskt och baseras på den senaste två veckorsperiodens genomsnittliga tid att minea fram ett block. Det skall vara 10 minuter mellan blocken som riktvärde. 

 

Läs om Bitcoin difficulty adjustment och mining

 

I somras sjönk hashraten dramatiskt till följd av att Kina förbjöd bitcoinmining. Det stora hacket i kurvan nedanför är perioden efter förbudet. Det gjorde att Bitcoins hashrate halverades, vilket innebar att de miners som var kvar fick lättare att lösa den matematiska formeln som används vid mining. Den miner som snabbast löser det matematiska pusslet får addera sitt block till blockkedjan som innehåller de senaste transaktionerna i nätverket. För besväret erhålls en blockbelöning på för närvarande 6.25 BTC.

Sedan dess har nya miners i andra länder köpt miningutrustning och kommit igång med mining också. Kinas förbud gjorde att andra aktörer såg lönsamhet att börja minea när miners med billigare el från Kina stängdes av. Det kinesiska förbudet var i själva verket bra för Bitcoin eftersom miningen nu blivit ännu mer decentraliserad och därmed blivit svårare att manipulera eller kontrollera. 

 

 

Alltfler börjar minea

Bitcoins algoritm är konstruerad så att det blir svårare att minea ju fler som gör det och vice versa. I takt med att fler miners börjat minea igen så ökar också svårigheten. För närvarande är hashraten avsevärt högre än bitcoinkursen vilket innebär att det är förhållandevis dålig lönsamhet att minea för stunden. Att hashraten ökar vittnar dock om att många är optimistiska för den framtida kursutvecklingen.

Hashraten är enligt många en bättre indikator än priset eftersom hashraten mäter den kraft som krävs för att säkra nätverket. Om hashraten ökar mer än Bitcoinkursen är det ett tecken på att många förväntar sig högre kurser.

Bitcoins hashrate är ett mått på hur svårt det är att minea. Själva miningen i sig är en slags tävling mellan alla anslutna miners som med avancerad matematik ska räkna ut ett så lågt tal som möjligt.

Läs mer om hashrate här

 

Denna text ska inte ses som finansiell rådgivning. Investering i Bitcoin är förknippad med risk och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.