Harvard-doktorand: Centralbanker borde äga bitcoin

Nyligen publicerades en studie utförd av doktoranden Matthew Ferranti från Harvards universitet, som landar i slutsatsen att centralbanker borde äga bitcoin som en sorts försäkring mot eventuella sanktioner som kan riktas mot dem från andra länder.

Ferranti resonerar att bitcoin skulle kunna ha en liknande roll som guldet men med skillnaden att det är lättare att flytta. Bitcoin går att skicka och använda trots andra länders motstånd. Han nämner de sanktioner som skett mot Ryssland som exempel på hur bitcoin skulle kunna hjälpa länder att sköta sina ekonomiska åtaganden.

 

Läs även: Sanktioner mot Ryssland via SWIFT – detta innebär det

 

I Ferrantis paper nämns även El Salvador som ett exempel, där landet gjort bitcoin till officiell valuta jämte amerikanska dollarn och håller bitcoin i sina långsiktiga strategiska reserver, uppger Market Watch.