Gulds stock to flow

Guldets värde kan beräknas utifrån stock to flow. Där stock är den befintliga mängden, flow avser det årliga nya tillflödet av nytt guld. Eftersom guld är en knapp resurs och dess flow är väldigt liten i förhållande till dess stock så behålls dess värde. Guldets totala marknad i skrivande stund är 12 biljoner USD och Bitcoins marketcap är just nu 738 miljarder USD.

En råvara med hög flow i förhållande till dess stock är en usel värdebevarare. Genom tiderna har, som vi skrivit tidigarebland annat salt och snäckor använts som pengar. 

 

Totalt utvunnet guld

I slutet av 2019 beräknade man att det har brutits ungefär 197 576 ton guld genom historien, enligt World Gold Council. Om allt detta guld var staplat i en symmetriskt kub skulle det mäta 21 meter på varje sida. Denna mängd är gulds stock och det årligen tillkommande guld är dess flow.

Guld har ett värde på 56 i stock to flow. Det betyder att med dagens produktionskapacitet skulle det ta 56 år att producera den mängd guld som finns just nu. Vi kan dividera lagret på 197 576 ton med flödet på 3 534 ton för att få ett S2F-förhållande på 56 för guld. Med nuvarande produktionstakt av guld skulle det ta 56 år att gräva upp allt guld som är i omlopp. Därför, ju högre denna siffra är, desto knappare blir det.

Bitcoins stock to flow

Det finns modeller som kvantifierar och beräknar Bitcoins stock to flow också. Eftersom man vet att det i genomsnitt tillkommer 6.25 Bitcoin per block, vilket sker var tionde minut innebär det att Bitcoinnätverket växer med 900 Bitcoin per dag. I skrivande stund finns 18,97 miljoner Bitcoin i cirkulation. Det gör att stock är 18,97 miljoner och årliga flow är 328 500 Bitcoin. Dock är det programmerat i Bitcoins kod så att dess flow minskar med hälften vart fjärde år. Nästa blockhalvering sker våren 2024 och då halveras Bitcoins årliga flow från 56 till nästan 120. Det betyder således att det tar 120 år att skapa samma mängd Bitcoin som redan finns.

Det kommer aldrig finans mer än 21 miljoner Bitcoin. Eftersom över 90% av alla bitcoin redan är utvunna är Bitcoin en oerhört knapp resurs. I takt med att fler förstår vad Bitcoin är och hur det fungerar kommer fler troligen vilja äga åtminstone litegrann. Vilket får till effekt att ju längre tiden går desto mer borde Bitcoin öka i värde. Detta är på grund av att Bitcoin blir knappare som resurs eftersom tillgången minskar med tiden men efterfrågan spås vara fortsatt hög.

 

https://medium.com/@100trillionUSD/bitcoin-stock-to-flow-cross-asset-model-50d260feed12

Stock to flow for Bitcoin and Gold