Riksbanken ser ingen risk för höjd inflation

Stigande energipriser har fått den svenska inflationen att öka. I Riksbankens senaste penningpolitiska beslut som kom på torsdagen har man dock frånsett energipriserna och spår därför att inflationen kommer falla tillbaka. Enligt Riksbankens bedömning kommer energipriserna att sjuka så det kan förbises.

Riksbanken skriver i ett pressmeddelande att direktionen har beslutat att behålla reporäntan på noll procent och att Riksbanken under andra kvartalet 2022 ska köpa obligationer för 37 miljarder kronor för att kompensera för förfall i innehavet av värdepapper.

Direktionens prognos är som tidigare att innehavet kommer att vara ungefär oförändrat under 2022, vartefter det gradvis minskar. Prognosen är också att reporäntan höjs under andra halvåret 2024, vilket är något tidigare än Riksbankens bedömning i november.

Enligt Riksbankens bedömning kommer inflationen sjunka ganska snart. Detta trots nollränta, stora obligationsköp och kraftigt ökad penningmängd.

 

Forskare menar att hög inflation är tillfällig 

Riksbanken får medhåll av forskarna som menar att den höga inflationen är bara tillfällig och att den kommer gå ner under Riksbankens 2%-mål.

Nuvarande inflationsförväntningar har lagts in i en beräkningsmodell tillsammans med historisk inflation tillbaka till år 1995 och forskare på Örebro universitet menar att ekonomin mår bra.

Trendinflationen är resultatet av forskarnas sammanställning och den indikerar åt vilket håll inflationen är på väg på lång sikt. På sikt är inflationen på väg under 2% enligt trenden. Trendinflationen har varit stabil på mellan 1,5 och 1,8 procent under hela 2000-talet och forskarna ser inte att det skulle förändras.

 

Relaterad artikel: Svensk inflation ökar snabbt

 

Sista kvartalet 2021 har inflationen stigit och var uppe över 4% men enligt Pär Österholm, forskare i nationalekonomi vid Örebro universitet kommer det inte påverka den långsiktiga inflationen som indikerar att ett värde under 2% är att vänta framåt. 

– Jag är inte ekonomiprofessor men kan nog tycka att analysen saknar ett par viktiga beståndsdelar. Den ökade penningmängden och ränteläget ändrar spelplanen totalt. Aldrig tidigare har marknaden varit i ett läge som nu. Vi är på okänt ekonomiskt territorium, säger Christopher Eriksson VD på Btcswe.

 

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2022/penningpolitiskt-beslut–nollranta-och-oforandrat-innehav–av-vardepapper/

https://tradingeconomics.com/sweden/money-supply-m2 

https://www.oru.se/personal/par_osterholm 

https://sverigesradio.se/artikel/ny-forskning-hog-inflation-inget-problem-for-riksbanken