“För lite och för sent” – kritik mot Riksbanken 

Hård kritik har riktats mot Riksbanken och riksbankschefen Erik Thedéen erkänner att de agerade för långsamt för att hantera inflationen under 2022. En forskningsrapport beställd av riksdagens finansutskott ifrågasätter Riksbankens beslut att höja räntan först i slutet av april, trots att inflationen vid den tiden redan hade överstigit sex procent. Rapporten hävdar att räntan borde ha höjts redan i februari.

Erik Thedéen håller delvis med om kritiken och menar att det är lätt att ha facit i hand när man tittar tillbaka. Han påpekar dock att det var svårt att förutse situationen och inflationens utveckling vid den tidpunkten. Rapporten ifrågasätter också Riksbankens inflationsprognoser och anser att de var bristfälliga och felaktiga.

 

Se också: Riksbanken ser ingen risk för höjd inflation

 

Thedéen försvarar Riksbankens övergripande prisstabilitetspolitik och menar att den har varit framgångsrik för Sverige. Han påpekar att det är svårt att göra prognoser i en exceptionell situation med påverkan från krig, avveckling av pandemistimulanser och osäkerhet. Thedéen betonar att Riksbanken kommer att svara mer i detalj på kritiken vid en utfrågning i finansutskottet.

Kritiken mot Riksbanken i forskningsrapporten fokuserar på den långsamma responsen på inflationen och bristfälliga inflationsprognoser. Forskarna anser att Riksbanken borde ha agerat tidigare för att hantera inflationstrycket och att de borde ha sålt värdepapper istället för att köpa dem under 2022 för att strama åt penningpolitiken.