Finska tullen säljer beslagtagen kryptovaluta

Ett enda beslag år 2016 gjorde att den finska tullen kom över 1666 bitcoin. Totalt har de samlat på sig ytterligare cirka 300 bitcoin i diverse tillslag utöver det stora beslaget. Nu har tullen fått ihop 1981 bitcoin och dessa skall säljas.

Via en offentlig upphandling tog två olika mäklare hem uppdraget som ska hjälpa tullen att realisera kryptovalutornas värde och avyttra dessa mot euro. Myndigheterna hoppas ha hittat en modell som skall gå att använda för framtida kryptoförsäljningar också, rapporterar HBL.

Värdet på de beslagtagna kryptovalutorna är för närvarande 75 miljoner euro. När det stora beslaget gjordes 2016 var värdet 650 000 euro.