Registrerat hos Finansinspektionen

För att skapa trygghet för våra användare samt säkerställa att vi vidtar nödvändiga åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism är Snowlab AB registrerat hos Finansinspektionen som Annan Finansiell Verksamhet.

För att validera vår registering kan du själv söka i Finansinspektionens företagsregister på
Snowlab AB, institutnummer 82846.

Klick här för att komma till Finansinspektionens företagsregister.