FED-chefen som får världen att hålla andan

När Jerome Powell, chef över den amerikanska centralbanken Federal Reserve talar, då håller världen andan. Nyligen meddelade han att FED höjer styrräntan med motsvarande 0,75 procentenheter. Powells ord avgör riktningen för världsekonomin framöver och även om många gissat att höjningar var att vänta är det först när Powell talar som det bekräftas och marknaden reagerar.

Egentligen borde orden från en icke-demokratiskt vald person inte väga så tungt att hela världen håller andan inför vad han ska säga. Ordföranden för amerikanska centralbanken utses av USA:s president, som förvisso är folkvald, men med den makt över precis all ekonomisk verksamhet FED-chefen besitter är det märkligt att en handplockad person ska fälla avgörandet.

Detta är tydliga symptom på att penningmarknaden inte fungerar och att den ursprungliga idén med det avtal som slöts i Bretton Woods 1944 och ledde fram till bildandet av WTO, GATT, IMF, Världsbanken och andra institutioner med oändligt stor byråkrati har misslyckats med uppgifterna de sattes att sköta. Nu syns facit på att lämna guldstandarden och ge politiker och akademiker makten över penningpolitiken; allt har blivit ett enda stort byråkratiskt maskineri som istället för att underlätta handelspolitik och finansiell stabilitet är själva rötan vilken orsakar problemen.

Centralplanering av ekonomin är i praktiken planekonomi och alla gånger i historien det prövats har slutat i katastrof och misär för alla vanliga människor som i förväg inte kan veta vad de styrande planerar. Länderna agerar till synes fristående och politikerna har sina popularitetstävlingar vart fjärde år i regel, men sista ordet har en ytterst begränsad krets av privilegierade bankirer som står över all finansiell politik.

 

____________________________

Björn Tisjö

Skribent, Btcswe