EU:s finansministrar röstar för MiCA

Ekonomi- och finansrådet inom Europeiska unionen, bestående av finansministrar från samtliga medlemsländer, har gett grönt ljus för den mycket omtalade MiCA-regleringen efter en omröstning den 16 maj.

Finansministrar från 27 medlemsländer röstade för MiCA-förslaget och ändringar i flera förordningar och direktiv relaterade till den nya lagstiftningen.

Ytterligare två lagförslag, inklusive reglering om information vid överföringar av medel och vissa kryptovalutor, antogs också av Europaparlamentet i samband med MiCA:s antagande.

Europaparlamentet antog formellt MiCA-lagstiftningen den 20 april, vilket banade väg för slutligt godkännande av Europeiska rådet innan de reglerande ramarna träder i kraft.

Lagstiftningen fastställer tydliga regleringsriktlinjer och krav för användning av kryptovalutor och relaterade tjänster och verksamheter inom Europeiska unionen. Lagstiftningens omfattning omfattar olika kryptovalutor, digitala tillgångar, tokens med specifika ändamål och stablecoins. 

Nästa steg i MiCA:s långa process för att bli EU-lag kräver att förslaget publiceras i Europeiska unionens officiella tidning. MiCA kommer att träda i kraft inom ett år, vilket innebär att regleringarna slutligen blir lag i mitten av 2024.

Europeiska kommissionen föreslog först MiCA i september 2020, men det har stött på flera hinder och skjutits upp under lagstiftningsprocessen.

Lagstiftningen har i stort sett välkomnats av kryptotjänsteleverantörer och förespråkare, eftersom den skapar en gemensam marknadsmiljö i hela Europa när det gäller regleringskrav och arbetsmetoder. Viktiga delar av MiCA-lagstiftningen inkluderar registrerings- och auktorisationskrav för utfärdare av kryptovalutor, handelsplattformar och plånboksleverantörer.

Utfärdare av stablecoins måste uppfylla vissa krav på säkerhet och riskhantering, medan tjänster för kryptovalutaförvaring måste säkerställa tillräckliga säkerhetsåtgärder för att hantera potentiella cyberattacker och operativa fel.

Lagstiftningen ger också en ram för att förebygga marknadsmissbruk, insiderhandel och manipulativt beteende inom kryptovärlden, rapporterar CoinTelegraph. https://cointelegraph.com/news/eu-council-approves-mica-regulations