Europeiska banker varnar för insolvens

Den senaste tidens oroligheter bland amerikanska nischbanker sprids nu till Europa. Under helgen har den anrika och banken Credit Suisse förhandlat om ett eventuellt uppköp, alternativt förstatligande. Den schweiziska banken är en av världens mest systemviktiga och är inte en lösning på plats innan börserna öppnar på måndagen är risken överhängande att ännu fler banker kommer gå omkull. 

Nu ökar oron för contagion, alltså spridningseffekter där ännu fler banker drabbas. Höga chefer på minst två europeiska banker ser allvarligt på situationen och menar att det krävs mycket lite för att välta det sköra finansiella systemet. 

Europeiska centralbanken vidhåller belutet att höja räntan för att dämpa inflationen. Ironiskt nog är det de högre räntorna som gör att bankerna får svårt att klara sina åtaganden. När räntan var lägre och många banker köpte statsobligationer och andra värdepapper med lång bindningstid för att tjäna ett par procent i avkastning var det i princip det enda görbara, nu med en inflation omkring 10 procent blir det en förlustaffär och banker tvingas sälja med förlust.