EU vill förbjuda Bitcoinmining för att spara på förnybar energi

En stor del av den elektricitet som går åt för att utvinna Bitcoin är förnybar energi. Bitcoin ger incitament att utveckla effektivare energikällor då miners behöver köpa el för att kunna driva sina mining-riggar. Som belöning för att säkra Bitcoinnätverket får miners betalt i Bitcoin.

Vice ordföranden i ESMA, European Securities and Markets Authority vill se ett omfattande förbud över hela EU. Det är svenska Finansinspektionens Generaldirektör Erik Thedéen som ligger bakom uttalandet och han har varit Bitcoinskeptiker länge. Han menar att Bitcoin förbrukar förnybar energi som annars kunde gå till andra saker. Förr var kritiken mot Bitcoin att det förbrukar smutsig energi. Nu har kritiken bytt skepnad men är starkare än förut.

Btcswe News har tidigare rapporterat hur Naturvårdsverket och Finansinspektionen vill förbjuda mining av kryptovaluta som använder Proof-of-Work

 

“Förbrukar för mycket förnybar energi”

Enligt en rapport från Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index förbrukar Bitcoin 0.6% av världens all energi. Vi på Btcswe har räknat ut via officiella data https://ourworldindata.org/energy-production-consumption  att av all energi som går till spillo på grund av ineffektiva system och läckage, så förbrukar Bitcoin 0.2% av den mängden. 

Erik Thedéen vill inte förbjuda alla kryptovalutor, bara de som förbrukar mest energi. Det finns andra kryptovalutor som använder andra metoder för att säkra sin blockkedja, t.ex. Proof of Stake, där den som äger flest coins har störst inflytande på styrningen av valutan. Detta gör att kryptovalutor som använder sig av Proof of Stake är mer känsliga mot korruption och manipulation än kryptovalutor som t.ex. Bitcoin bygger på Proof of Work.

– Det är mycket som händer i denna bransch just nu men det man måste komma ihåg är att Bitcoin är helt decentraliserat och det är i praktiken omöjligt att ändra, rulla tillbaka eller ta bort transaktioner från Bitcoins blockkedja. Det är styrkan med Bitcoins Proof of work. Rättvist och lika för alla, säger Christopher Eriksson, VD på Btcswe.

 

Relaterad artikel: Svenska myndigheter nättrollas av president

 

Denna text ska inte ses som finansiell rådgivning. Investering i Bitcoin är förknippad med risk och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

 

https://www.euronews.com/next/2022/01/19/eu-regulator-calls-for-a-ban-on-proof-of-work-bitcoin-mining-to-save-renewable-energy