EU ska rösta om att förbjuda Kryptomining

Idag sker en omröstning i EU-parlamentet som handlar om den så kallade Proof Of Work-miningens vara eller icke vara via MiCA-förslaget. Det är framförallt den teknik som används för att skydda Bitcoin och andra kryptovalutors nätverk som omröstningen berör.

Förslaget innebär i korthet att kryptovalutor behöver klassificeras som hållbara eller “ohållbara” och de som anses ohållbara kommer det råda förbud att minea inom EU:s gränser. 

Skulle förslaget vinna kan det leda till att Bitcoin och en mängd andra kryptovalutor kommer att behöva fasas ut eller övergå till det andra mindre energikrävande systemet Proof Of Stake. Något som i praktiken är näst intill omöjligt.

 

Läs mer: Vad är Proof Of Work

 

Denna fråga var uppe tidigare i vår men förslaget drogs tillbaka. Nu har ärendet återigen landat i parlamentet men ledamöterna har haft mindre tid att sätta sig in i förslagets konsekvenser. Huvudorsaken att förslaget läggs fram sägs är att Bitcoin konsumerar energi och att EU:s medlemsländer därför inte kan nå klimatmålen enligt vissa politiker.

 

Skadligt för tillväxten

Många företag och organisationer motsätter sig förslaget och menar att det kommer vara skadligt för EU:s tillväxt och innovationskraft.

Bitcoinnätverket ger människor ekonomisk frihet och självständighet. Energikonsumtionen för att säkra hela Bitcoins nätverk och allt värde där är endast 0.2% av all energi som förbrukas inom EU-medlemsländerna.

 

– På kort sikt kan detta vara negativt för Bitcoin. Men ska man se det krasst så kommer Bitcoin överleva EU. Andra länder omfamnar istället ny teknik. Se på El Salvador och nu senast Lugano i Schweiz som gjort Bitcoin till giltigt betalningsmedel. Skulle förslaget röstas igenom i EU  föreslås det gälla från 2025 och EU:s medborgare blir de stora förlorarna då många företag kommer att flytta till andra jurisdiktioner, säger Christopher Eriksson, VD på Btcswe.