Ett år med Bitcoin i El Salvador 

Skeptikerna är högljudda och det skanderas “vad var det vi sa”. Bitcoinkursen är drygt 60% lägre idag än för ett år sedan. Före El Salvador gjorde bitcoin till legal tender, eller giltigt betalningsmedel, som vi säger, kunde få personer peka ut landet på en karta. 

Varken skeptikerna, eller förespråkarna, visste särskilt mycket om landet och knappt någon utanför El Salvador kände till hur det var att bo och leva där. För 2 år sedan var det svårt att ens hitta ett YouTube-klipp om El Salvador eller en “resedagbok” från en turist i landet. 

 

Bitcoinlagen

Det var i juni 2021 som El Salvadors president Naiyb Bukele kungjorde att El Salvador skulle anamma en bitcoinstandard och det började gälla den 7 september samma år.

Åsikterna går isär men sett till vanliga medborgares levnadsstandard och möjligheter att göra affärer och delta i ekonomin så har det varit en stor succe. Detta trots att väldigt få hittills börjat använda bitcoin i landet. Landets ekonomi har blomstrat det senaste året, i en takt aldrig skådad förut. 

 

Läs också: El Salvador ska utvinna Bitcoin genom Vulkaner

 

Kolonialt förtryck

El Salvador har under århundraden varit utsatt för kolonisation och stått under förvaltning av andra länder. Militärdiktatur har gällt under decennier och ett 12 år långt inbördeskrig ligger nära i minnet för salvadoraner. När den salvadoranska regeringen och vänstergerillan undertecknade ett fredsavtal 1992 avslutades inbördeskriget men då började korrupta regeringar från både höger och vänster i det politiska spektrumet plundra landet. Politikernas egenintresse ökade landets skulder.

 

Nystart med Bukele

El Salvadors Bitcoin-strategi handlar helt och hållet om landets fortsatta överlevnad enligt många med insyn. Redan 2017, innan Bukele var president, hade han förordat bitcoin som ett sätt att rädda landet. Väljarna visste inte vad bitcoin var vid denna tidpunkt men det gav en signal till alla, inklusive politiska motståndare, att Bukele planerade att göra något nytt.

Folket hade fått nog av våld, fattigdom och korruption. Landet var i dåligt skick och valde senare Nayib Bukele till president och hans parti Nya Ideer fick supermajoritet i parlamentet. 

 

Relaterad artikel: El Salvador gynnas av Bitcoin

 

Fördel att vara tidiga

El Salvador har inte haft någon egen valuta på länge, istället har invånarna har använt dollar. Då många saknar tillgång till bank, och det vi i västvärlden tar för givet, har de flesta använt kontanter. Amerikanska dollar är världsreservvaluta men har försatt El Salvador i en beroendeställning av USA. Utan möjlighet att påverka varken policy, penningmängd eller utgivningstakt etcetera har man sett sig om efter andra alternativ.

Med bitcoin kan varken folket eller presidenten påverka den monetära policyn. Precis som de inte kan påverka dollarn. Skillnaden är att bitcoin är låst till 21 miljoner bitcoin med ett fastslaget regelverk. 

Risken med bitcoin uppvägs av möjligheterna det ger. Det är för El Salvador en assymetrisk chans där möjligheten är större än risken. Bitcoin har funnits och utvecklats i 13 år och värdet på valutan ökar över tid. Med dollarn är det tvärtom, för varje år som går sjunker den i köpkraft och USA kan i princip exportera sin inflation eller utan ansträngning skapa nya pengar som används för att köpa salvadoranernas tid.

 

Besök av 44 banker

El Salvador har haft studiebesök från andra länder i liknande situation som också lidit av kolonialt förtryck, hyperinflation och som trots stora multinationella organisationers medlidande och bistånd aldrig kommit ur fattigdomsfällan. Fler länder jobbar på att göra samma resa och bli ekonomiskt fria. 

 

Se också:  El Salvador söker lån att bygga upp fond

 

Turismen ökar

El Salvador har sett ett uppsving på sina turistorter och intresset för landet är stort. Många i lokalbefolkningen är nöjda. Det finns dessutom möjlighet att få permanent visum i landet om man investerar bitcoin i landet eller köper mark.

Enligt data från Bitcoin Magazine har landet sett otroliga ökningar i ekonomi och välstånd:

 

10,3% BNP-ökning

19,5% exportökning

3,3 % remitteringar avsedda för familjebruk ökar

70,2 % remitteringar avsedda för investeringar ökar

4,3 % volym av ekonomisk aktivitet ökar

 

  • Ett av de snabbaste länderna att återhämta sig från covid-19-pandemin
  • En av de lägsta inflationstakten i regionen
  • En av de lägsta andelen utvandring till USA i regionen
  • Ett 62-årigt rekord i privata investeringar
  • Förbättringar av väg- och motorvägsinfrastruktur
  • ökning av turism med 30 %

 

Även problem såklart

Allt är inte guld och gröna skogar. Det tar tid att städa upp en land som varit i det närmaste laglöst eller korrumperat under lång tid. President Bukele har mycket att ta tag i och hans fokus har varit att få ordning på pengarna, då allt utgår det från. Han har också fått kritik för sitt sätt att hantera kriminella så han skickar kriminella direkt till fängelse utan rättegång. Han har dock folkets stöd i detta till stora delar. Bukele har sagt att det finns mer att ta tag i.

El Salvador är per idag det mest säkra landet i latinamerika enligt den egna regeringen och inget mord har skett på 190 dagar. 

Det är lätt att stirra på bitcoinkursen och säga att Bukeles satsning floppat men sett till den vanliga människors levnadsstandard tycks mycket ha blivit bättre och kommer fortsätta öka. Förändring tar tid. 

 

 

Denna artikeln är delvis översatt från en artikel i Bitcoin Magazine av Jamie Garcia

https://bitcoinmagazine.com/culture/el-salvador-bitcoin-one-year-later