Dollarns styrka ett problem för resten av världen

Den senaste tiden har alla större valutor tappat värde i förhållande till amerikanska dollarn. I osäkra tider söker marknadens aktörer stabilitet och säkra tillgångar. När likviditet från andra valutor flyttas till dollarn sjunker övriga valutakurser.

 

Se ocksså: Tvist om definition av recession

 

Amerikanska statsobligationer har historiskt sett varit stabila men även de har setts rasa i värde. Det är ett stort orosmoment för såväl USA men också resten av världen. När övriga valutor sjunker i förhållande till dollarn ökar skuldbördan för länder som har sina lån denominerade US-dollarn. Svenska kronan har tappat 25% gentemot dollarn på ett år, vilket i ett slag gör våra statsskulder i dollar avsevärt dyrare.

Bedömare menar att om inte centralbankerna pausar sina aggressiva räntehöjningar väntar snart ett marknadsläge ingen vill se. 

 

Läs också: Alla större valutor kollapsar