Detta är lager/inflödes-kvot

Lager/inflödes-kvot är den svenska definitionen av det engelska uttrycket stock-to-flow, som genom en matematisk modell kan beräkna en varas sällsynthet och därmed dess egenskaper som värdebevarare.

Vi vet att bitcoins nuvarande lager (befintliga coins som utvunnits) är 19,2 miljoner. För närvarande är det årliga inflödet av nya bitcoin 328 500 BTC. Det vet vi tack vare den befästa och orubbliga koden som Satoshi Nakamoto skrev 2008. Inflödet för bitcoin halveras drygt vart fjärde år och gör följaktligen bitcoin än mer sällsynt med tiden. 

En råvara med högt flöde i förhållande till dess lager är en usel värdebevarare. Genom tiderna har bland annat salt, stenar och snäckor använts som pengar. Det är varor som enkelt kan skapas fler av eller hämtas nya i naturen. Därför är det dåligt att använda den typen av varor som pengar då de lätt kan utökas i antal och skapa inflation i systemet.

Guld har genom historien varit den vara som haft bäst lager/inflödes-kvot – och därmed haft de bästa monetära egenskaperna och passat bäst till värdelagring. Därav har marknaden valt guld som bytesmedel och sedermera pengar under större delen av tiden. Olika försök till lokala valutor har gjorts, och även de pengar vi använder idag (kronor, dollar och euro) är pengar som lätt kan utökas och därmed tappa värde – vilket vi ser genom inflationen som ökar.

 

Läs även: Skillnad på Guld och Bitcoin

Bitcoins monetära egenskaper

Med varje nyskapat bitcoinblock följer en blockbelöning (summan av miningersättningen och transaktionsavgifterna i blocket). På engelska kallas det blocksubsidy.

Blocksubsidyn är för närvarande är 6,25 BTC per block och det tillkommer således 900 nya bitcoin per dygn. Det är meningen att ett nytt block skall hittas i genomsnitt var tionde minut. Det ger 6 block i timmen och 144 block per dygn. Per år blir det alltså 328 500 nya BTC i inflöde.

 

Bitcoins halveringscykel

I bitcoinkoden finns också programmerat att halveringstakten av blockbelöningen inträffar efter 210 000 producerade block. När Satoshi Nakamoto skapade Bitcoin bestämde han att det skulle ske 32 halveringar med 210 000 blocks intervall. Nuvarande 6,25 BTC per block som ersättning till minern halveras alltså till 3,125 BTC under år 2024. Fyra år senare halveras inflödet igen och sa vidare. Vi kan alltså räkna ut att den sista hela bitcoinen kommer utvinnas omkring år 2100 och den sista lilla delen av en bitcoin omkring år 2140.

 

Relaterad artikel: Bitcoins halveringscykel 

 

Enkelt att räkna ut bitcoins lager/inflödes-kvot

Ovanstående siffror gör det extremt lätt att räkna ut det viktiga talet som anger varans lager/inflödes-kvot. Vi kan alltså beräkna exakt hur många BTC som finns i omlopp vid en given punkt i framtiden. Bitcoins kod är programmerad att dess påfyllande inflöde av nya coins aldrig kan överskridas.

Bitcoins lager/inflödes-kvot är i skrivande stund 58. Det är baserat på befintliga lagret och det tillkommande inflödet som beskrevs ovan. Detta betyder att bitcoins inflationstakt är 1,6% årligen. Riksbankens egna inflationsmål är 2 % för kronan, just nu är den svenska inflationen dock 9 %.

 

Gulds lager/inflödes-kvot

Gulds lager/inflödes-kvot är 56. Det betyder att med dagens produktionskapacitet skulle det ta 56 år att producera den mängd guld som finns i lager just nu. Vi kan dividera lagret på 197 576 ton med det årliga nytillkommande flödet på 3 534 ton för att få fram värdet 56. Ju högre denna siffra är, desto knappare blir resursen. Källa: usgs.gova.

 

Läs också: Gulds stock to flow

 

 

I denna ursprungliga S2F-modell anges bitcoins lager/inflödes-kvot till 25. Det värde gällde förra halveringscykeln när det tillkom dubbelt så mycket bitcoin per dygn, alltså när det var ett större inflöde i förhållande till lagret.

 

Bitcoin jämfört med guld

När guldets pris ökar blir det följaktligen mer lönsamt att öka intensiteten i gruvorna för att försöka hitta mer guld. Men bara för att fler mannar skickas ner i gruvan är det inte garanterat att man hittar större volymer. Hade guldpriset fördubblas kunde guldminers investera i mer utrustning. Hittas mer guld som kommer ut på marknaden påverkar det utbud och efterfrågan och finns fler säljare än köpare sjunker priset.

Bitcoin å andra sidan, kan trots ökat pris och värdering, inte få sitt inflöde ändrat. Detta regleras i bitcoins kod. Skulle fler miners ansluta mer datorkraft som tävlar om att beräkna de matematiska problemen som krävs för att utvinna bitcoin, skulle systemet självreglera sig och göra det svårare att hitta bitcoin.

 

Bitcoins inflationstakt är konstant minskande

Det finns en modell kallad Stock-To-Flow S2F, som sammanfattades av pseudonymen PlanB. Han förutspådde att bitcoin baserat på den framräknade lager/inflödes-kvoten skulle nå olika prisnivåer vid givna datum. Modellens pris höll inte men hans beräkningar och fakta om just lager/inflödes-kvot stämmer. Det går alltså att beräkna “hårdheten” på en vara genom att titta på dess lager och mäta mot det årliga inflödet. Det är med facit i hand svårt att mäta en extremt knapp och sällsynt vara i en valuta som årligen expanderar. Ett oändligt antal kronor och dollar kan köpa en ytterst begränsad mängd bitcoin. 

I Saifedean Ammous bok Bitcoinstandarden från 2018, med svensk översättning 2022, beskrivs bitcoins lager/inflödes-kvot ingående.