Detta är betydelsen av Sound money – hårdvaluta 

Den som är intresserad av bitcoin och har läst en del artiklar och annan litteratur om pengar, guld och bitcoin har förmodligen stött på termen sound money. I denna artikel reder vi ut vad begreppet innebär och vad det haft för betydelse historiskt och jämför med dess motsats.

Guld har i flera tusen år fungerat som pengar tack vare sina kemiska egenskaper och att det är en relativt knapp och begränsad naturtillgång på jorden. Det har gjort att guld är det monetära medium som överlevt längst och varit det som marknadskrafterna kommit att välja som medium of exchange, alltså bytesmedel vid handel för att kunna slutföra affärer. 

Hittills har ingen lärt sig skapa guld artificiellt utan det fordras dyr utrustning, mycket manskap och en hel del tid att leta och bryta guld i guldgruvor. Det är kostsamt och det är inte säkert att den mängd guld som hittas motsvarar insatsen för att hitta det.

 

Guld har den bästa lager-inflödes/kvoten

Genom att beräkna en tillgångs totala befintliga lager och sätta det i relation till hur mycket av samma tillgång som skapas eller fylls på per år kan man få fram dess lager/inflödes-kvot. Lager/inflödes-kvot är det som på engelska kallas stock-to-flow-ratio.

Guld har ett stort befintligt lager och dess påfyllande årliga flöde utgör bara en bråkdel av det totala lagret. 

Ju högre värde desto mer sällsynt är tillgången. Guld har en lager/inflödes-kvot på 62. Det betyder att i den takt som guld utvinns nu tar det 62 år att utvinna lika mycket guld som det redan finns. Dock skall man ha i åtanke att i takt med att mer guld utvinns ökar också lagret vilket gör att det i realiteten tar ännu längre tid att komma i kapp. 

 

Läs också: Skillnad på guld och bitcoin

 

Vad är sound Sound money?

På engelska har guld, och även silver, blivit synonymt med termen sound money. Sound money som begrepp härstammar från tiden när ädelmetaller var det främsta betalningsmedlet.

Ljudet från ett guld-, silver-, eller kopparmynt är musikaliskt och har en vacker klang, vilket förklarar sound money som “pengar med ljud”. Genom att klinga två mynt mot varandra eller släppa ett mynt mot en hård yta hörs det musikaliska omisskännliga ljudet.

På engelska blir termen sound money extra effektfull då “ljud-klinget” förklaras i namnet och att sound även kan betyda sund/stabil/bra/fullvärdig.

I The Bitcoin Standard som snart kommer ut på svenska har man valt termen hårdvaluta men refererar även till sound money som sunda pengar.

 

Motsatsen till sound money är fiat-valuta

Sound money var det främsta betalningsmedlet i det gamla romarriket. När kejsarna och ledarna  i romarriket började spä ut guld- och silverhalten i mynten försvann också det rena fina ljudet.

Soldaterna som stred för kejsarna fick betalt i silvermynt och uppskattade inte att riskera sina liv för utspädda hitte-på-pengar.

Genom historien har man sett otaliga exempel på att den som kan fuska med pengarna gör det. När någon lär sig bemästra konsten att skapa fler enheter av den vara som utgör monetärt medium så sker det. Frestelsen att skapa gratis pengar är för stor. 

Numera när all världens handel sker med fiatvaluta är det ännu enklare att skapa mer pengar. Ett knapptryck på en dator kan motsvara ett års ekonomisk tillväxt och varje gång en privat affärsbank beviljar ett lån skapas dessa pengar från tomma intet och spär således ut köpkraften på alla pengar. 

Bara genom att övergå till sound money igen kan det bli lönsamt att spara pengar för framtiden. Så länge politiker, centralbankschefer och privata banker styr och kontrollerar valutorna kommer vanligt folk uppleva att trots man jobbar mer inte blir rikare över tid.  

 

Läs också: Sveriges Riksbank Världens äldsta