De äger mest bitcoin

De flesta intresserade av krypto vet att MicroStrategy köper bitcoin så fort deras kassa tillåter. Andra bolag som också har ansenliga mängder bitcoin är Galaxy Digital Holding, Voyager Digital, Tesla, Marathon Digital och Coinbase. Det är dock inget annat bolag som köper så frekvent och dessutom är fullständigt transparenta med det. Det kan vara så att fler bolag tar tillvara på dippen och köper bitcoin nu men väntar med att kommunicera det tills det enligt lag måste rapporteras.

MicroStrategy har satt samman en kurs om bitcoin och samlat alla sina erfarenheter från området och paketerat det som “Bitcoin for corporations” så att andra företag skall kunna komma igång enkelt med sina bitcoinköp. Själva har MicroStrategy hittills köpt på sig 130 000 bitcoin till ett genomsnittspris av 30 630 dollar. 

Bland länder som äger bitcoin hittas Ukraina som äger 46 000 BTC och El Salvador 2300 BTC. Finland har 1900 BTC och Georgia 66 BTC.

Greyscale som är en form av förvaltare med ETF och börshandlade fonder äger 643 000 BTC, i vilka kunder kan köpa exponering mot bitcoins kurs. Coinshares som bland annat ger ut certifikaten XBT äger 48 000 BTC. 

​​Länder, stora företag och ETF:er listade i den publika databasen över bitcoininnehav utgör 7 % av alla bitcoin. Privata företag måste inte rapportera sina innehav och räknas inte med i sammanställningen. 

 

Största ägare inom respektive kategori, noterade bolag, privata bolag och ETF:er

källa: https://buybitcoinworldwide.com/treasuries/

Microstragegy 130 000

Galaxy DIgital 40 000

Voyager digital 12260

Tesla 10 725

Marathon Digital 10311

Coinbase 9000

 

Mt. Gox 141 686 

Block.one 140 000

The Tezos Foundation 17 500

Stone Ridge Holdings 10 000

Massachusetts Mutual 3 500

Lisk Foundation 1 898

Seetee AS 1 170

Luna Foundation Guard 313

 

Grayscale 643 572

CoinSharers XBT 48 466

Purpose Bitcoin ETF 25 284

3iQ CoinShaers 21 237

ETC Group BTC 17 976