BTCSWE förbättrar säkerheten med KYT-system

fingerprint on blockchain

Information om KYT-system och stoppade transaktioner

Vi arbetar ständigt för att ge våra kunder en tryggare och smidigare upplevelse när de köper
Bitcoin på Btcswe.

Samtidigt kräver svensk lagstiftning att vi måste ligga i framkant när det kommer till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta inkluderar att vi som en aktör på den finansiella marknaden har ett ansvar att förhindra att Bitcoin skickas till Bitcoin-adresser som har exponering mot till exempel darknet eller bedrägerier. Därför har vi implementerat ett Know-Your-Transaction-system som kartlägger Bitcoin och Bitcoin adressers exponering mot olika källor i blockkedjan.

Genom detta system kan vi säkerställa att motparten i din transaktion är en säker och laglig mottagare. Nedan finner du mer information om hur detta system fungerar och vad det innebär för dig som kund.

Vad är KYT?

KYT, Know Your Transaction, är ett verktyg som möjliggör att vi som förmedlare av Bitcoin har möjlighet att följa dina transaktioner genom blockkedjan och få insyn i vart och hur dina Bitcoin har använts. Transaktionerna kan spåras i tusentals steg både bakåt och framåt. Detta försäkrar oss om att de Bitcoin vi skickar till dig som kund inte har ett illegalt ursprung samt att de Bitcoin-adresser vi skickar till inte har en exponering mot till exempel en terrororganisation eller en darknet-marknad.

Vad är Scorechain?

Scorechain levererar det KYT-system som Btcswe använder sig av. Scorechain grundades 2015 i Luxemburg och tillhandahåller KYT-tjänster, för att förhindra att kryptovalutor hamnar i händerna på fel mottagare. Bolaget har sin kundbas inom Europa och följer europeisk lagstiftning.

Främjar KYT-system användandet av Bitcoin?

Detta är självklart omdebatterat och det finns argument både för och emot. Ett faktum vi som aktör inom kryptovärlden har behövt acceptera sedan länge är att vi har ena foten i det nya finansiella systemet (Krypto) och den andra i det traditionella (Fiat). För att kunna vara en del av det traditionella systemet ställs höga krav på oss att arbeta aktivt för att övervaka våra kunders transaktioner och säkerställa att vi inte är ett led i en brottslig transaktionskedja.

Vår förhoppning är att detta på sikt ska bidra till att Bitcoin ska få en större acceptans som en legitim och accepterad valuta. Ett sätt att nå ditt är genom att skapa en tryggare miljö för aktörer med ärliga avsikter, samtidigt som man gör kryptovalutor mindre attraktiva för illegal användning. Ett faktum är att en majoritet av de finansiella transaktioner som sker via darknet genomförs med Bitcoin. KYT-system identifierar och försvårar den här typen av brottsliga transaktioner.

Min transaktion har stoppats, varför?

Din transaktion har stoppats till följd av att Scorechain har slagit larm om att mottagaren eller mottagaradressen inte är en säker källa. Källan kan ha flaggats för bedrägeri eller andra aktiviteter som innebär hög risk. Vi är då tvingade enligt lag att frysa transaktionen och tillsätta en intern utredning. I vanliga fall betalas dina pengar tillbaka till det bankkonto som de skickades ifrån inom 5 bankdagar (helgfri vardag) och ditt personnummer blockeras för framtida transaktioner hos Btcswe.

Om din transaktion stoppas av vårt KYT-system kommer du att få följande mejl:

Kära kund,

Dessvärre måste vi stoppa din transaktion och göra en återbetalning av dina pengar eftersom den Bitcoin-adress du uppgav i beställningen är rödflaggad i det bevakningssystem som vi och myndigheter använder oss av för att bevaka blockkedjan.

Att just din adress är rödflaggad kan bero på att Bitcoin-adressen har koppling till en darknet-marknad, ett bedrägeri eller annan olaglig aktivitet. Det kan också bero på att du har använt din Bitcoin-wallet för att skicka Bitcoin till något av ovanstående vid ett tidigare tillfälle. Om ovan är felaktigt beklagar vi problemet, men enligt lag är vi skyldiga att stoppa transaktionen.

Btcswe använder sig av en Know Your Transaction (KYT)-mjukvara som spårar Bitcoin och Bitcoin-wallets exponering mot olika entiteter på blockkedjan. Detta gör vi för att uppfylla myndighetens krav på aktörer i den finansiella marknaden att bevaka våra kunders transaktioner.

Dina pengar är åter på ditt bankkonto inom 5 bankdagar. Anledningen till att det inte går omedelbart är på grund av att vi manuellt måste handlägga ärendet samt instruera vår betalningspartner Zimpler AB att utföra återbetalningen. Det finns inget vi kan göra för att snabba på processen.

Vi vädjar till dig som har fått mejlet, oavsett om du medvetet gjort dig skyldig till att skicka Bitcoin till en rödflaggad adress eller ej, att acceptera och inte försöka överklaga beslutet. Vi kan heller inte göra något för att påskynda processen, utan mejl med sådana uppmaningar riskerar endast att fördröja återbetalningen ytterligare. Att stoppa, utreda och återbetala en transaktion är en stor arbetsbörda som vi helst skulle undvika, men vi som företag vill och kommer inte att vara ett led i en illegal transaktionskedja.

Slutligen hoppas vi att du som kund aldrig kommer att behöva få din transaktion fryst. Var alltid mycket noggrann med vart du skickar Bitcoin och notera att det endast är tillåtet att skicka Bitcoin till adresser som tillhör dig själv.