Bitcoins prisras – sämsta siffran på fyra år

Den gångna veckan tappade Bitcoin mer av sin marknadsdominans. I onsdags uppmättes den lägsta nivån sedan 2018 i det så kallade Bitcoin Dominance när den var nere på 37% och vände. Bitcoin Dominance är ett mått på hur stor del Bitcoin utgör av alla kryptovalutors sammanlagda marknadsvärde.

Siffran kan tyckas låg men fortfarande är Bitcoin den största och mesta etablerade kryptovalutan och har ensamt drygt 40% av hela kryptomarknaden. Övriga coins, vilka är fler än 12 000 utgör resterande 60%. Detta är dock det lägsta för Bitcoin på fyra år.

Bitcoins dominans brukar sjunka när dess kurs rör sig sidledes och många investerare som förväntat sig snabba prisökningar tröttnar. I praktiken är hela 2021 ett år av konsolidering med relativt sidleds kurs. Bitcoin öppnade 2021 på 29 000 USD och en vecka senare den 8 januari 2021 uppmättes 41 000 USD. Idag, ett år senare är kursen åter runt 41 000 USD.

Det finns flera olika indikatorer att titta på när en tillgång som Bitcoin analyseras men det är noterbart att nivån på Bitcoins dominans är på samma låga nivå nu vid 41 000 USD som den var i starten på 2018 års bearmarket med sjunkande priser över hela kryptomarknaden. Ingen gång under den 3 år långa perioden där Bitcoin handlades intervallet 3 500-12 000 USD gick Bitcoin under 40% i marknadsdominans.

 

Denna text ska inte ses som finansiell rådgivning. Investering i Bitcoin är förknippad med risk och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.