Bitcoins pris 2023

År 2023 har just börjat och en bitcoin kostar i skrivande stund 16 500 amerikanska dollar, eller drygt 173 000 svenska kronor. Bitcoin handlas därmed i samma intervall som den gjort de senaste veckorna och månaderna.

Det var i början av maj 2022 som bitcoinkursen började sjunka till följd av oroligheterna inom kryptobranschen och kollapsen av LUNA och strax därefter fick Celsius och andra företag problem. Ytterligare värde sögs ur marknaden när bedrägeriet med FTX uppdagades och bitcoin föll än mer.

För ett år sedan kostade en bitcoin 431 000 kronor och mot dagens nivå är det alltså en minskning med 60% eller drygt 260 000 kronor per bitcoin. Går vi ytterligare ett år tillbaka handlades en bitcoin på nyårsdagen 2021 för 265 000 kronor. Dagens bitcoinkurs är den lägsta nivån sedan tidig december 2020.

Bitcoinkursen ökade med 62% under 2021, medan helåret 2022 innebar en minskning med 60%.

 

Vad är en bitcoin värd 2023?

Vad 2023 kommer att innebära är svårt att spekulera kring med säkerhet. Sett till historisk data bör bitcoins botten vara inne eller nära. Dock ska man ha i åtanke att nu är första gången bitcoin upplever hög ränta och inflation. Krig och pandemin påverkar också framtiden för bitcoin så att dra slutsatser från tidigare rörelser är extremt osäkert. Förr har bitcoin aldrig sjunkit under sin förra cykels prisrekord, vilket i detta fall borde inneburit att bitcoin inte skulle sjunka under 20 000 dollar, vilket den gjorde.

Bitcoins kurs kan gå upp, den kan gå ner och den kan gå sidleds. Ett bra tips är att bara investera pengar du har råd att förlora och som du inte behöver på kort sikt. Bitcoin är en långsiktig sparform och varje dag som går utan att bitcoin försvinner torde stärka bitcoins eget immunsystem och säkerställ dess överlevnad och framtid.