Bitcoins hashrate på All time High

I dagarna går världens näst största kryptovaluta Ethereum över från Proof Of Work till Proof of Stake. Det handlar om att metoden som används att utvinna kryptovalutan ändras.

 

Läs mer: Vad är Proof of Work mining? 

 

Samtidigt som ethereum överger POW slår bitcoins hashrate rekord och är nu på sin högsta nivå någonsin. Det har aldrig krävts så mycket datorkraft att utvinna bitcoins som det gör nu. Trots att en bitcoin kostar en tredjedel av vad den gjorde för 10 månader sedan satsas det och investeras i mining.

 

Läs mer : Vad innebär bitcoinmining?

 

Det krävs 32 biljoner hashar att lösa gissa rätt nummer för att skapa ett nytt bitcoinblock och därmed vinna blockbelöningen, blockrewarden, på 6,25 BTC.

Ju mer energi som krävs att skapa bitcoin desto dyrare bör de bli. På kort sikt kan allt hända, bitcoins pris kan till och med minska. Ökning i hashrate innebär att det finns aktörer som är beredda att köpa dyra maskiner för att utvinna bitcoin. Det torde innebära att det finns aktörer som tror på högre kurser framgent. 

Läs också: Bitcoins hashrate ökar mer än kursen