Bitcoins halveringscykel 

I Bitcoins kod finns programmerat att antalet Bitcoins som utvinns halveras vart fjärde år. Egentligen sker inte halveringen baserat på antal år utan på hur många Bitcoinblock som passerat sedan förra halveringen. När Satoshi Nakamoto skapade Bitcoin bestämde han att det skulle ske 32 halveringar med 210 000 blocks intervall. Vi kan alltså räkna ut att den sista hela Bitcoinen kommer utvinnas omkring år 2100 och den sista satoshin mineas omkring år 2140.

Idag är 18,99 miljoner Bitcoin av totalt 21 miljoner redan utvunna och det kommer aldrig att skapas fler än 21 miljoner Bitcoin totalt. Det är Bitcoins kod med dess halveringscykel som gör att det tog 13 år att utvinna cirka 19 miljoner Bitcoin men det kommer ta drygt 115 år att utvinna resterande.

Satoshi Nakamoto lyckades lösa ett mycket komplext problem med relativt enkel kod. I många år har matematiker, forskare och datavetenskapmän försökt lösa problemet med dubbelspendering, men ingen lyckades innan Nakamoto. Lösningen gör Bitcoin helt unikt och med hjälp av tekniken kan nätverket säkerställa digital knapphet via Proof Of Work mining

 

Relaterad artikel: Bitcoin Whitepaper 

 

Förutsägbar monetär policy

Det är meningen att ett nytt block skall hittas i genomsnitt var tionde minut. Det ger 6 block i timmen och 144 block per dygn. Bilden ovan visar att det började med 50 Bitcoin som blockreward, eller blockbelöning som vi säger på svenska, som sedan halverades till 25 Bitcoin efter 210 000 funna block. När ytterligare 210 000 block utvunnits halverades belöningen till 12.5 Bitcoin. I maj 2020 skedde den senaste Bitcoin halving och blockbelöningen sjönk till 6.25 Bitcoin per block. Nästa halvering beräknas ske våren 2024 och efter det blir blockbelöningen 3.125 Bitcoin.

 

 

Vad är Bitcoin Genesis Block?

Det första blocket med Bitcoin som mineades utvanns den 3 januari 2009 av Satoshi Nakamoto själv. Han fick 50 Bitcoin som blockbelöning. Det blocket kallas Bitcoin genesis block och har Blockhöjd 0. Block 1 utvanns den 9 januari, 6 dagar senare. Eftersom Satoshi vid tillfället var ensam att minea krävdes ingen avancerad utrustning då konkurrensen att minea inte var stor. Satoshi hade kontaktat en rad kryptografer från den så kallade cypherpunk-rörelsen, och ett intresse väcktes i communityn.

Nytt block var tionde minut

I begynnelsen när blockbelöningen var 50 Bitcoin per block skapades alltså 7200 Bitcoin per dygn. Nu när blockbelöningen är 6.25 Bitcoin tillkommer således 900 Bitcoin per dygn. Om bara 2 år sjunker det till 450 Bitcoin per dygn. Fyra år, eller mer korrekt 210 000 block senare, halveras det till 225 Bitcoin per dygn. 

I blocken lagras de senaste transaktionerna och blockkedjan är en en enda lång spårbar kedja som visar var varje coin befinner sig. Det går inte att ändra i blockkedjan i efterhand och detta säkerställs av miners via deras Proof of Work.

 

Fenomenet med Bitcoins fyra års cykler

Många pratar om Bitcoins fyra årscykler och det härrör från halveringarna. Eftersom det är 210 000 block mellan halveringarna och i genomsnitt 10 minuter mellan varje block blir det ganska exakt fyra år eftersom det går 144 block per dygn.

Inför en halvering har intresset för Bitcoin historiskt ökat eftersom man vet att antalet Bitcoin kommer minska. När utbudet minskar och efterfrågan på Bitcoin ökar, då ökar även Bitcoins pris har vi sett historiskt. 

Vi gör ett tankeexperiment: Anta att 1000 personer är intresserade av att köpa Bitcoin. Det tillkommer 900 Bitcoin per dag. Alla kan köpa nästan varsin. Om antalet nya Bitcoin halveras till 450 men alla 1000 personer fortfarande vill ha Bitcoin kommer priset på Bitcoin öka. Så fungerar utbud och efterfrågan. 

Ser vi tio år framåt så borde en Bitcoin ha en mycket högre kurs än idag eftersom Bitcoin är det snabbast växande nätverket och samtidigt ett otroligt säkert system. När fler och fler personer vill ha allt färre coins kan dess pris bara gå åt ett håll. 

Bitcoin har funnits i mer än 10 år och ska vi tro Lindyeffekten kommer det därför finnas kvar i minst 10 år till. 

 

Inte som tidigare 

Historiskt har Bitcoin haft bubbelfaser där kursen ökat mycket och fort för att sedan sjunka bortåt 80% i det som kallas bearmarket med låga kurser och pessimism.

Det är tveksamt om vi kommer se liknande faser upprepa sig då fler hittar Bitcoin och väljer att allokera hela eller delar av sitt kapital där.

Nu, till skillnad mot 2017 och den hype som rådde kring Bitcoin vid den cykelns All Time High-kurser, finns det fler användningsområden och folk har skaffat sig ännu mer kunskap om Bitcoin. Fler äger Bitcoin och allt fler äger det långsiktigt. 

Pandemin har fått många att lära sig om pengar och inflation. Av alla US-dollar som någonsin skapats så har mer än hälften skapats de senaste tre åren. Bitcoin fungerar precis tvärtom, det är en deflationär tillgång.

Mycket talar för att Bitcoin kommer fortsätta växa i antal användare och därmed borde även dess kurs följa med upp.

 

Denna text ska inte ses som finansiell rådgivning. Investering i Bitcoin är förknippad med risk och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.