Bitcoins från hackade Mt Gox snart tillgängliga

Följetongen om Mt Gox tycks aldrig ta slut. Det var under 2011 som världens då största och i princip enda handelsplats för bitcoin utsattes för ett dataintrång och över 850 000 bitcoin stals, då värt 20 miljarder USD.

Kunder som drabbades har under årens lopp kastats mellan hopp och förtvivlan i takt med att bitcoins kurs gått upp och ner. Den genomsnittlige kunden på Mt Gox är, trots dagens tämligen låga kurs i förhållande till all time high, upp nära 100x på sin ursprungliga investering. 

Drygt 200 000 bitcoin som stals lyckades återföras av Mt Gox team under 2014 och har sedan dess varit låsta som en konsekvens av efterföljande rättstvister och konkursen av Mt Gox. I november 2021 började det dock röra på sig och en plan för hur processen skulle fortlöpa togs fram av Mt Gox advokater. I juli 2022 sände bolaget ut ett brev till samtliga fordringsägare som givit sig tillkänna och meddelade att utbetalningar kommer påbörjas inom ett par månader rapporterar Capital. 

Enligt det legala teamet handlar det om nu om 137 000 BTC som skall återföras till kunder som drabbats. Det spekuleras nu i huruvida personer som får tillbaka gamla bitcoin kommer agera. Skall de säljas med god vinst mot 2011 eller HODLas till kursen återhämtar sig?

Skulle många bitcoins från Mt Gox dumpas på marknaden ungefär samtidigt kan det få negativa konsekvenser för bitcoins kurs. Detta sker då ungefär samtidigt som Ethereum förväntas byta från Proof Of Work till Proof of Stake och även det kan skapa potentiell osäkerhet på kryptomarknaden.