Bitcoins botten kan vara inne enligt analytiker

Bitcoins blockedja är en publik liggare som alla kan se och verifiera. Genom att analysera rörelser på blockkedjan går det att dra vissa slutsatser. Bland annat går det att titta på parametrar som coin-dagar, alltså hur många dagar som förflutit sedan respektive BTC flyttades och även vilket genomsnittspris majoriteten av alla bitcoin köps på – eller snarare flyttats.

David Puell har utvecklat en analysmodell kallad SLVR Ribbons som används av traders och analytiker. Den kombinerar 30-dagars och 150-dagars glidande medelvärde och dividerar det med antalet bitcoin som flyttats de senaste 24 timmarna hos ägare som ägt dem mellan sex och tolv månader, rapporterar Coindesk

För närvarande är 66 % av bitcoins totala utbud i händerna på hodlers. Det i kombination med att flera miners nu kapitulerat och stängt av sina maskiner är en tydlig indikator på att bitcoins botten är inne, eller åtminstone väldigt nära.