Bitcoin Whitepaper Day

31 oktober 2008 kommer markera datumet för den nya eran i världshistorien. Det första blocket med bitcoin, genesis block, mineades den 3 januari 2009. Dock är 31 oktober startskottet. Det var dagen som idéen om bitcoin blev publik genom att den anonyme Satoshi Nakamoto lanserade Bitcoins whitepaper till en grupp kryptografientusiaster via en maillista. Intresset var tämligen svagt initialt. Dels för att Nakamoto var okänd men också för att liknande försök gjorts men misslyckats.

Bitcoins innovation och storhet var skapandet, eller snarare upptäckandet, av en överförbar digital tillgång med en fast och begränsad kvantitet. Det kommer aldrig finnas mer än 21 000 000 bitcoin men eftersom varje bitcoin är delbar i 100 000 000 enheter kan bitcoin fungera som beräkningsenhet då det finns 21 000 000*100 000 000 =  2,100,000,000,000,000 mindre enheter.

 

Relaterad artikel: Detta är lager/inflödes-kvot

 

Det som särskilde bitcoin från de tidigare försöken att skapa en digital valuta som inte kunde kopieras eller dubbelspenderas var dess Proof Of Work-algoritm som gjorde det omöjligt för en och samma bitcoin att vara på mer än ett ställe åt gången.

Allt digitalt kan kopieras. Ett mail kan skickas till 1000 mottagare och en bild kan spridas oändligt många gånger. Med den nya upptäckten i bitcoin där det krävdes att arbete utförs i form av att lösa avancerade matematiska pussel som omöjliggör att samma bitcoin kan vara på mer än ett ställe åt gången. Skickas en bitcoin från en mottagare till en annan kommer hela nätverket uppdatera sina databaser och dela samma verklighetsbild innan nästa person kan spendera sin coin. Detta sker automatiskt enligt Whitepapers regler.

Intervju: Adam Back; Satoshi Nakamotos inspiration

Bitcoins Whitepaper kommer troligen gå till historien som ett av de mest betydelsefulla dokumenten någonsin. I alla tider har människan bytt och handlat med varandra och under de senaste tusentals åren har det varit pengar som möjliggjort detta. Bitcoin är decentraliserade pengar där användarna inte behöver lita på någon enskild aktör i nätverket. Alla i nätverket deltar på samma villkor och alla behöver sluta upp bakom de gemensamma konsensusreglerna. Fusk bestraffas och nätverket ignorerar den som försöker ändra något som inte majoriteten står bakom.

Bitcoin löste problemet med de bysantinska generalernas problem som varit något som datavetare arbetat med länge.

Läs också: Vad är Bitcoin difficulty adjustment och hur fungerar mining?

Bitcoin är den stora upptäckten inom digital ekonomi. Allt som skapats efter Bitcoin har gjorts med vetskapen om Bitcoin. Big Bang kunde bara ske en gång. Upptäckten av digital knapphet kan också bara ske en gång.

 

Här kan du läsa White paper.