Bitcoin växer som en svamp

Föreställ dig en vanlig matsvamp i skogen. 

Svampar existerar främst som mycel. Mycel är ett underjordiskt nätverk av celltrådar som kallas hyfer. Det är detta som är svampens kropp och liv. Via mycelet under jord absorberar svampen näring. 

Själva svampen ovan mark vi plockar på hösten är endast den reproduktiva och sporbärande delen som har till uppgift att sprida och föröka sig och bilda nya svampkolonier så att cykeln kan fortsätta. 

Precis som att svampar bara blommar och växer en kort period är Bitcoin ganska tråkigt majoriteten av tiden. Det är inte All Time Highs och eufori varje vecka. 

Bitcoin är nu i bearmarket, vilket kan liknas med svampens mycelium. Svampen växer under jord och det gör även Bitcoinnätverket. Det gäller att ta tillvara på tiden och medan Bitcoin inte är på allas läppar och nya prisrekord sätts. Nu är en bra tidpunkt att lära sig om hardwarewallet, noder och bygga kontaktnät och kanske rent av starta företag till nästa tjurmarknad. 

Tids nog kommer en bullmarket med stigande priser, precis som att svampen växer växer upp ur marken när temperaturen, fuktigheten och förhållandena är optimala. När bitcoin är i bullmarket attraheras nya spekulanter som till en början kommer för att bli rika fort men med tiden lär de sig mer och lär sig uppskatta mycel-tiden under jord.

 

Alla nykomlingar till Bitcoin och krypto stannar inte kvar en hel cykel, vissa ger upp och säljer precis som att alla sporer som frigörs från svamparna inte överlever. Men cykeln fortgår och har hittills vuxit varje gång.

 

Idéen att jämförra Bitcoin med svamp formulerades första gången 2018 i artiklen The Mycelium of Money, av Brandon Quittem https://www.brandonquittem.com/bitcoin-is-the-mycelium-of-money/