Bitcoin upp 25% i år – FTX kollapsen återhämtad

I slutet av 2022 drabbades kryptovärlden av en skandal. Flera liknande händelser skedde dock under året men det var i synnerhet problemen med FTX och Sam Bankman-Freids bolag Alameda Research som fick luften att gå ur bitcoin och kryptovalutorna denna gång. Nu har bitcoin gjort sin största rörelse uppåt under en enskild vecka sedan februari 2021.

 

Läs också: FTX kryptokollaps: detta har hänt

 

Många fick under året lära sig den hårda vägen att bitcoin på en handelsplats inte nödvändigtvis är bitcoin. Så kallade pappersbitcoin har ingen egentlig koppling till bitcoin på blockkedjan. Det gäller både för certifikat och den populära produkten med futures. Lärdomarna från guldmarknaden borde få fler att inse att pappersbitcoin är en osäker fordran ställd till utgivaren av produkten. Uppskattningar som gjorts visar att det går närapå 300 enheter pappersguld per enhet fysiskt guld. 

Om vi antar att 21 miljoner kunder tror de äger varsin bitcoin via en tradingplattform eller annan handelsplats utan att ha tagit självägarskap, kan dessa bitcoins användas till annan verksamhet också. Det blir som fraktionella reserver, där bara en bråkdel av det ursprungliga värdet har backning av den underliggande tillgången. Det i sin tur gör att bitcoins verkliga värde inte hittas. Om investerare som vill köpa bitcoin inte har riktiga bitcoin är deras efterfrågan inte på marknaden, den sker vid sidan av och är inte kopplad till den riktiga tillgången och dess pris påverkas därför inte. I nuläget sätts bitcoins pris av priset på pappersbitcoin – och pappersbitcoin kan det skapas en oändlig mängd av.

Trots alla bekymmer förra året har nu bitcoin alltså återhämtat det största tappet som skedde i spåren av FTX-kollapsen. Bitcoin är hittills under 2023 upp över 25 % och 20% sen senaste veckan.

Bitcoin visade sig överleva även detta. Även om rekordnivåerna inte är tillbaka har bitcoin visat sig kunna överleva katastrof efter katastrof. 

 

Relaterad artikel: Vikten av att äga sina egna Bitcoin-nycklar