Vad är Bitcoin Taproot?

Taproot ökar Bitcoins säkerhet, integritet och effektivitet. Kryptografin förstärks och det blir billigare transaktionsavgifter. Även Bitcoin Lightning för snabba och billiga transaktioner blir ännu effektivare.

Uppgraderingen kommer att möjliggöra smarta kontrakt på ett säkert sätt och den förväntas förbättra Bitcoins funktionalitet avsevärt utan att göra avkall på varken säkerhet eller dess monetära policy. 

Taproot “går live” på block 709 632. Just nu i skrivande stund är Bitcoin på block 709 384 och i genomsnitt adderas ett nytt block var tionde minut. Aktiveringen beräknas således ske den 14e november.

 

Taproot är en så kallad soft fork som framförallt kommer öka Bitcoinnätverkets sekretess för användarna, förbättra dess effektivitet och även möjliggöra för att ha smarta kontrakt effektivt på Bitcoins blockkedja och lager. Uppgraderingen möjliggör också för framtida uppgraderingar då Bitcoins kryptografi förbättras. Framtida uppdateringar kommer att gå smidigt men med bibehållen säkerhet via nätverkets konsensus och den orubbliga koden som säkras med kryptografi.

 

Bland annat är det genom det som heter schnoor-signaturer, en algoritm som gör det möjligt att slå ihop flera transaktioner till en vilket försvårar för andra än den som utför en transaktion att se om det är en vanlig transaktion eller det som kallas för multi-signtransaktion som är ännu säkrare, som gjorts. Detta förbättrar integriteten jämfört med idag då det klart och tydligt står i blockutforskaren vilken typ av signatur som använts.

Beslutet att implementera Taproot togs 12 juni 2021. Då hade Bitcoinminers under en tvåveckorsperiod fått välja om de ville signalera stöd för Taproot och för att det skulle bli av behövdes 90% stöd. Det innebar för Taproots del att 1815 av 2016 block under den aktuella perioden behövde stödja uppgraderingen vilket också skedde.

Från det att beslutet att implementera Taproot har det alltså tagit drygt fem månader och det är den tiden som utvecklare och programmerare behöver för att verifiera och granska koden samt uppgradera sina system och hårdvaror i det fall det varit nödvändigt. 

Integriteten ökar också för användarna genom att smarta kontrakt kommer att se ut som enkla transaktioner i blockutforskaren. Vidare kommer det att kunna bli billigare transaktionsavgifter att skicka Bitcoin mellan adresser som valt Taproot. Det går att skicka mellan både uppgraderade och ännu ej uppgraderade system eftersom det är en soft fork. Hade det istället varit en hard fork skulle det inneburit att blockkedjan delats och man fått ännu en blockkedja med Bitcoins kod men utan nätverk, likt det som skedde med Bitcoin Cash 2017. En blockkedjas framgång bygger på att den har användare, ett nätverk som använder det. Därför vill man skynda långsamt och bara göra uppgraderingar som nätverket kommer nå konsensus kring.

För att uppgraderingen verkligen ska nå genomslag och implementeras av så många i nätverket som möjligt har det tagit tid att ta fram och besluta vad Taproot ska göra och hur det ska gå till. Det har planerats sedan januari 2018 och föreslogs av Bitcoin Coreutvecklaren Greg Maxwell.

Taproot är den första stora uppdateringen inom Bitcoin sedan SegWit uppdateringen 2017 som också var en soft fork, alltså frivillig och kompatibel med alla tidigare transaktioner fram till implementeringen. Segwit syftade till att låta Bitcoins nätverk skala och gjorde också nätverket effektivare och transaktionerna blev billigare.

Det tar tid att göra uppgraderingar på Bitcoins nätverk och det är dess styrka. I skrivande stund finns 12 841 aktiva Bitcoinnoder och en majoritet av dessa behöver nå konsensus och uppdatera sina noder för att verkligen aktivera Taproot. Vårens omröstning med Bitcoinminers signalerade att de var redo att ta steget men det är först nu i november 2021 som noderna kommer att uppdatera med Taproot.

 

https://taproot.watch/about 

https://bitcoinmagazine.com/technical/taproot-coming-what-it-and-how-it-will-benefit-bitcoin 

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-soft-fork-days-away-as-taproot-upgrade-closes-in

https://fumbi.network/pl/news/bitcoin-awaits-major-network-upgrade-crypto-weekly-update

https://www.luno.com/blog/en/post/the-taproot-upgrade-what-you-need-to-know